W pierwszej połowie 2014 roku polscy przedsiębiorcy znaleźli się w nowej rzeczywistości podatkowej. Zmianom uległy podstawowe zasady dotyczące fakturowania oraz odliczania VAT. Co ważne, brak wiedzy na temat obowiązujących już modyfikacji może skutkować poważnymi konsekwencjami. W niniejszym artykule prześledzimy 5 zmian w VAT w 2014 roku, które koniecznie musisz znać.

Zmiany w VAT 2014 - 1. Obowiązek podatkowy

Zmianie uległ przede wszystkim moment powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT - w większości przypadków został on oderwany od chwili wystawienia faktury. Obecnie powinieneś śledzić termin  dokonania dostawy lub wykonania usługi.

Prowadzisz sprzedaż wysyłkową? Jeżeli tak, powinieneś wiedzieć, że w 2014 roku inaczej wygląda również rozliczanie sprzedaży wysyłkowej - zniknęły przepisy ustanawiające specjalne zasady rozliczania VAT przy tego typu sprzedaży.

Zmiany w VAT 2014 - 2. Termin wystawienia faktury

Przełomowe zmiany w VAT dotyczą również terminów wystawiania faktur. Do końca 2013 roku miałeś 7 dni na sporządzenie dokumentu sprzedażowego. Obecnie musisz wypełnić ten obowiązek do 15 dnia miesiąca następującego po tym, w którym miała miejsce dostawa towaru lub świadczenie usługi. Możesz również wystawić fakturę przed tymi zdarzeniami.

Zmiany w VAT 2014 - 3. Odliczanie VAT naliczonego

Od początku 2014 roku w innym terminie powstaje prawo do odliczenia VAT naliczonego. Tu również nie liczy się już jedynie moment otrzymania faktury, ale przede wszystkim chwila powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Co ważne, podstawą odliczenia VAT naliczonego w dalszym ciągu jest dokument sprzedażowy.

Zmiany w VAT 2014 - 4. Definicja faktury

W ramach styczniowej nowelizacji ustawy o VAT na grunt tego aktu prawnego wprowadzono definicje faktury i faktury elektronicznej. W związku z tym powinieneś zwrócić szczególną uwagę na elementy wystawionej lub otrzymanej faktury.

Zmiany w VAT 2014 - 5. Rozliczanie pojazdów

Jeżeli wykorzystujesz w swojej działalności samochód osobowy, zwróć uwagę na zmiany w VAT dotyczące tego typu pojazdów. Obecnie obowiązują nowe zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności - możliwe jest odliczanie 100 proc. (po spełnieniu określonych warunków) lub 50 proc. VAT od zakupu i wydatków z nimi związanych.