iStock_000021779385XLargeNowelizacje ustaw podatkowych to dla polskich podatników właściwie chleb powszedni. Zmiany pojawiają się często, ale nie zawsze mają duży wpływ na działanie przedsiębiorstw. Jednak w przypadku nowelizacji dotyczących podatku VAT w 2014 r. można powiedzieć, że są to zmiany spektakularne. Jakie są najważniejsze zmiany w VAT powinien znać każdy przedsiębiorca?

Po pierwsze - zmiana podstawowego momentu powstania obowiązku podatkowego dla podatku VAT. Obecnie faktura nie jest już dla niego istotna. Przedsiębiorcy powinni skupić się przede wszystkim na datach dokonania dostawy towarów albo wykonania usługi.

W związku z powyższym druga zmiana dotyczy terminów wystawiania faktur. Wcześniej, gdy wynikał z nich obowiązek podatkowy, przedsiębiorcy byli zobowiązani do wystawienia faktur do 7 dni od wydania towaru lub wykonania usługi. Obecnie przepisy pozwalają na wykonanie tego obowiązku aż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce któreś z tych zdarzeń.

W innym momencie powstaje także prawo do odliczenia podatku naliczonego. Dotychczas zależało ono jedynie od okresu otrzymania faktury. W 2014 r. nie jest to już takie proste - co do zasady aby nabywca mógł odliczyć VAT, musi najpierw powstać obowiązek podatkowy u sprzedawcy, a oprócz tego powinien posiadać dokumentującą nabycie fakturę.

Czwarta zmiana dotyczy definicji - faktury oraz faktury elektronicznej. Po raz pierwszy oba te pojęcia opisane zostały w Ustawie o podatku od towarów i usług.

Ostatnia zmiana jest jednocześnie najbardziej skomplikowana. Zgodnie z nowymi przepisami wydatki ponoszone na samochody mogą być rozliczane aż na trzy sposoby - z pełnym odliczeniem bez dodatkowych obowiązków, z pełnym odliczeniem i dodatkowymi obowiązkami lub z częściowym odliczeniem i bez dodatkowych obowiązków. Wszystko zależy od technicznych warunków konkretnego pojazdu i tego, czy zostanie on przekazany na wyłączne cele działalności.

Zobacz też:

pozycjonowanie