Nieuchronnie zbliża się koniec czerwca, a wraz z nim ostateczny termin na dodatkowe badanie techniczne pojazdu umożliwiające 100% odliczenie VAT. Dlaczego warto dopilnować wspomnianego terminu? Zapraszamy do lektury.

Nowe zasady odliczania VAT

Od kwietnia 2014 roku nowelizacja ustawy o VAT przyniosła nowe zasady odliczania VAT od samochodów. Zasadniczo odliczeniu z tytułu nabycia czy eksploatacji auta (z wyłączeniem paliwa przy samochodach osobowych) podlega 50% wartości VAT wynikającej z faktury zakupu. Aby mieć prawo do 100 % odliczenia, konieczne jest zgłoszenie auta w urzędzie na formularzu VAT-26 i prowadzenie kilometrówki.  

100% VAT od samochodu bez kilometrówki

W nowej treści tego aktu prawnego przewidziano jednak pewne wyjątki od zasady ogólnej. Jak odliczyć pełny VAT od samochodu? Na początek trzeba spełnić wymogi ustawy.

Samochody wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej

Zgodnie z ustawą o VAT można odliczyć pełny VAT, jeżeli pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności. Co ustawodawca miał na myśli, używając sformułowania “wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika”?

Chodzi tu o dwa przypadki:

1) jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (nieistotny dla osób, które nie chcą prowadzić kilometrówki VAT);

2) jeżeli konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne (istotny dla tych, którzy chcą odliczać 100% VAT bez konieczności prowadzenia kilometrówki).

Samochody, których konstrukcja wyklucza użycie do celów innych niż działalność gospodarcza

Wśród pojazdów, których konstrukcja wyklucza użycie do celów innych niż działalność gospodarcza, przepisy prawa podatkowego wymieniają:

Samochody służące celom firmowym

Warunki techniczne

Dodatkowe warunki

Dokumenty

Ważność dodatkowych badań sprzed 1.04.2014 r.

Pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe

Jeden rząd siedzeń oddzielony ścianą lub trwałą przegrodą

Podrodzaj:

van lub wielozadaniowy

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu (potwierdzone zaświadczeniem z OSKP);

Dowód rejestracyjny z adnotacją

Zachowują ważność

Z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków

 

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu (potwierdzone zaświadczeniem z OSKP);

Dowód rejestracyjny z adnotacją

Konieczność powtórzenia

Pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe

Kabina kierowcy z jednym rzędem siedzeń,

nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków

Kabina i nadwozie jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu (potwierdzone zaświadczeniem z OSKP);

Dowód rejestracyjny z adnotacją

Konieczność powtórzenia

Pojazdy specjalne

Przeznaczenie

a) agregat elektryczny/

spawalniczy,

b) do prac wiertniczych,

c) koparka, koparko-spycharka,

d) ładowarka,

e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

f) żuraw samochodowy

g) pomoc drogowa

h) pogrzebowy

i) bankowóz typu A i B

Spełnienie wymagań zawartych w odrębnych przepisach, określone dla tych przeznaczeń

Dowód rejestracyjny z adnotacją

 

Nie są wymagane

Dla powyższych pojazdów nie ma konieczności prowadzenia kilometrówki, ale wymagane są dokumenty i zaświadczenia o spełnieniu warunków technicznych.

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu dla VAT do 30 czerwca 2014 roku

Pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe i pojazdy specjalne wymieniane w ustawie jako konstrukcyjnie przeznaczone do działalności w celu odliczania pełnego VAT wymagają dodatkowych badań technicznych. Takie badania przeprowadzają Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów, które oprócz odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym wydają zaświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań technicznych.

Samochody, dla których konieczne jest badanie techniczne pojazdu

W przypadku samochodów (innych niż osobowe) zakupionych przed 1 kwietnia 2014 roku, które posiadają:

  • jeden rząd siedzeń, oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków trwałą przegrodą/ścianą, lub
  • kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń, oddzieloną konstrukcyjnie od nadwozia przeznaczonego do przewozu ładunków,

można odliczyć 100% VAT od faktur za wydatki na paliwo, naprawy, myjnię i inne eksploatacyjne bez konieczności prowadzenia kilometrówki - pod warunkiem, że do końca czerwca zostaną w stosunku do nich przeprowadzone dodatkowe badanie techniczne pojazdu. Nawet jeżeli przedsiębiorca posiadający pojazd kwalifikowany wg znowelizowanej ustawy jako konstrukcyjnie przeznaczony wyłącznie do celów prowadzonej działalności typu pickup czy furgon wykonał dodatkowe badania techniczne przed 1 kwietnia 2014, do końca czerwca musi je powtórzyć.

Samochody, dla których nie trzeba powtarzać dodatkowych badań technicznych

Minister Finansów zwolnił z obowiązku powtórnego przeprowadzania dodatkowego badania technicznego pojazdu przedsiębiorców, którzy wykorzystują samochody z jednym rzędem siedzeń zakwalifikowane do podrodzaju:

  • wielozadaniowy lub
  • van.

Dla tych samochodów zaświadczenia wydane na podstawie badań technicznych wykonanych przed 1 kwietnia 2014 roku zachowują swoją ważność.