Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Dokumentem potwierdzającym brak przeciwwskazań są badania wstępne do pracy.

Kogo obowiązują badania wstępne do pracy

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

  • osoby przyjmowane do pracy na podstawie stosunku pracy,

  • pracownicy młodociani przenoszeni na stanowiska pracy,

  • inni pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Badania wstępne do pracy Zobacz też:

Kwestionariusz osobowy pracownika Dzień wolny za święto Wynagrodzenia kalkulator  

Od kogo nie są wymagane badania wstępne do pracy

Badania wstępne do pracy nie są wymagane od osób przyjmowanych powtórnie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, jeśli kolejna umowa o pracę została zawarta w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym pracodawcą.

Cały artykuł znajduje się na : Badania wstępne do pracy.