Bilet kolejowy jako podstawa zapisu w KPiR

Przedsiębiorca pomimo tego, że zazwyczaj przemieszcza się za pomocą samochodu czasami musi odbyć podróż pociągiem. Jednak jak wtedy udowodnić poniesiony koszt przejazdu? Czy do ujęcia wydatku w kosztach wystarczy sam bilet kolejowy, czy też należy zwrócić się o wystawienie faktury?

 

Bilet kolejowy jako faktura

Aktualnie, zgodnie z przepisami jednorazowy bilet kolejowy, który dotyczy trasy na odległość powyżej 50 km uznawany jest za fakturę. W związku z tym podatnik może ująć koszt przejazdu na tej podstawie w KPiR i odliczyć podatek VAT.

Jakie warunki musi spełniać bilet, by uznać go za fakturę?

Przed wprowadzeniem biletu kolejowego do wydatków przedsiębiorca musi sprawdzić kilka rzeczy. Przede wszystkim, czy posiadany bilet został wystawiony na trasę powyżej 50 km oraz czy zawiera wymagane elementy. Do elementów tych zalicza się:

  • numer i datę wystawienia,
  • nazwę przewoźnika,
  • numer NIP, za pomocą, którego przewoźnik jest identyfikowany na potrzeby podatku,
  • informację identyfikujące dany rodzaj usługi,
  • kwotę podatku,
  • kwotę należności ogółem.

Bilet kolejowy jako koszt podatkowy

Jeśli zakupiony przez przedsiębiorcę bilet posiada powyższe cechy może stać się podstawą księgowania wydatku w KPiR. Jednak czy ma on związek z prowadzoną działalnością? - Właśnie na to pytanie musi odpowiedzieć sobie podatnik.

Bowiem do kosztów podatkowych można zaliczyć wydatki, które mają związek z prowadzoną działalnością, poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zabezpieczenia jego źródła. Ponadto poniesienie wydatku powinno być należycie udokumentowane. W sytuacji, gdy przedsiębiorca chce uniknąć zakwestionowania związku pomiędzy wydatkiem na zakup biletu, a prowadzoną działalnością powinien zadbać o właściwe udokumentowanie wydatku.

Dowód taki mogą stanowić maile, czy też inna korespondencja przedsiębiorcy, która będzie wskazywać na fakt, że podróż miała charakter służbowy, a nie prywatny.

 Zobacz też:

ubezpieczenia społeczne

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

przypomnienie