Planujesz podróż w sprawach służbowych? Posiadacz bilet kupiony przez internet i zastanawiasz się jak rozliczyć go w firmie? Pamiętaj, że potwierdzenie zakupu biletu generowane drogą elektroniczną nie spełnia kryteriów biletu jednorazowego, a tym samym nie może być uznane za fakturę.

 

Faktura - ustawa o VAT

W ustawie o VAT ustawodawca wymienia elementy, które powinien posiadać dokument aby móc zostać nazwany fakturą. Zgodnie z art. 106e ust. 1 faktura powinna zawierać takie elementy, jak:

 • datę wystawienia,

 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, w sposób jednoznaczny identyfikujący fakturę,

 • imiona i nazwiska lub nazwę podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,

 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,

 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),

 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,

 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),

 • stawkę podatku,

 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną z podatku,

 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,

 • kwotę należności ogółem.

Kiedy bilet może być fakturą?

W pewnych określonych przypadkach bilety zawierające węższy zakres danych również mogą zostać uznane za fakturę. Mowa o biletach za przejazd płatną autostradą lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawionych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, które powinny zawierać:

 • numer i datę wystawienia,

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,

 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

 • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,

 • kwotę podatku,

 • kwotę należności ogółem.

Bilety internetowe

Mimo, iż bilet kupiony przez internet przeważnie zawiera wymagane dane, jednak samo potwierdzenie zakupu biletów drukowane jest przez nabywcę przez co nie spełnia jednego ze wspomnianych wymogów (bilet jednorazowy, aby mógł być uznany za fakturę, musi być wystawiony przez podatnika uprawnionego do świadczenia usług np. przewoźnika)

Potwierdzenie zakupu biletu, wygenerowane za pomocą strony internetowej, nie jest zatem uznawane za fakturę i nie stanowi podstawy dokumentującej dokonania transakcji i ujęcia wydatku w KPiR. Potwierdzeniem dokonania zakupu dla celów podatkowych będzie w tym wypadku wystawiona przez usługodawcę faktura.