Bardzo często przedsiębiorcy zapraszają swoich kontrahentów do restauracji na lunch czy obiad aby utrzymać z nimi dobre relacje. Niestety wiele kontrowersji budzi zaliczanie takich wydatków do kosztów firmowych. Sprawdź, kiedy biznesowy lunch może zostać zaliczony do kosztów firmowych.

Reprezentacja

Art. 23 ustawy o PIT zawiera katalog wydatków które nie mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych. Ujęte w nim zostały wydatki na reprezentację ze szczególnym uwzględnieniem usług gastronomicznych, zakupu żywności oraz napoi. Brak jednak w ustawie definicji reprezentacji w związku z czym wydatki na biznesowe lunche ujęte w kosztach firmowych wzbudzają wątpliwość. Organy podatkowe przyjmują, że reprezentacją jest ogólna wystawność, okazałość w sposobie życia, która związana jest z podejmowanym stanowiskiem czy tez pozycją społeczną. Za reprezentacje uznawane są wszelkie wydatki, które w sposób ponadpodstawowy kreują pozytywny wizerunek firmy. Należy tutaj zwrócić uwagę, że czymś innym są biznesowe lunche przy których omawiane są umowy biznesowe a czym innym koszty reprezentacji.

Biznesowy lunch w kosztach firmowych

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2.04.2015 roku o o sygn. akt II FSK 483/13 wydatki na spotkania w restauracjach podczas których negocjowane są umowy mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych. Należy podkreślić, że celem spotkania nie może być podniesienie prestiżu firmy. Należy pamiętać, że o zaliczeniu wydatku do kosztów decyduje faktyczny stan danej firmy. Przy zaliczaniu takich wydatków do kosztów powinny być one podparte odpowiednimi dokumentami tj. notatka ze spotkania ze szczegółowo opisanym celem spotkania. Należy pamiętać, że organy kontrolne mogą badać czy dany wydatek nie został zaliczony do kosztów bezpodstawnie. Zobacz też:

zus płatnik wyszukiwarka kodów e deklaracje mf