Zakup paliwa za granicą - jak rozliczyć?

Znaczna część przedsiębiorców w zagraniczną podróż służbową udaje się samochodem. W czasie podróży niezbędne jest tankowanie pojazdu poza granicami kraju. Jak w takim razie rozliczyć zakup paliwa za granicą? Czy przedsiębiorca może dokonać odliczenia VAT od takiej transakcji?

 

Sposób użytkowania pojazdu a zaliczenie do kosztów podatkowych

W sytuacji, gdy podatnik w zagraniczną podróż udaje się samochodem osobowym wykorzystywanym zarówno w działalności , jak i prywatnie to wydatki z nim związane rozlicza w ramach limitu kilometrówki.

Bowiem wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego wykorzystywanego w użytku mieszanym mogą być zaliczane do kosztów podatkowych wyłącznie do wysokości nieprzekraczającej kwoty, która wynika z przemnożenia liczby kilometrów faktycznie przejechanych przez stawkę przebiegu za 1 km, właściwej dla danego pojazdu. Przy czym stawki te uzależnione są od pojemności silnika:

  • przy pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - stawka za przejechany kilometr wynosi 0,5214 zł;
  • przy pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - stawka za przejechany kilometr wynosi 0,8358 zł.

Jeśli zaś pojazd został wprowadzony do środków trwałych firmy i jest wykorzystywany tylko i wyłącznie w działalności, to wydatki zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości.

Zakup paliwa to zakup towaru a nie usługi

Zgodnie z ustawą o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie inne postacie energii. W związku z tym, w myśl ustawy o VAT paliwo do pojazdu jest towarem. W związku z tym czy zakup ten należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

Otóż ustawa nie precyzuje dokładnie jak należy traktować zakup paliwa za granicą. Pojawia się, więc wątpliwość czy przewóz paliwa w baku samochodu może być traktowany jako transport. Ponadto trudno ustalić czy to paliwo, które nie zostało spalone w drodze do Polski jest rzeczywiście paliwem zakupionym za granicą, a może stanowi resztę paliwa zakupionego w Polsce przed wyjazdem...

W związku z tym, w uproszczeniu przyjmuje się, że zakup paliwa za granicą nie stanowi WNT.

Zakup paliwa a podatek VAT

Jeśli paliwo zakupione na stacji benzynowej poza granicami kraju spełnia definicję kosztu uzyskania przychodu, czyli wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów i ma związek z prowadzoną działalnością, to paliwo powinno zostać ujęte w pełnej kwocie w kosztach uzyskania przychodu.

Bowiem od paliwa zakupionego za granicą nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. Zasadę tą stosuje się zarówno w przypadku samochodów osobowych, jak i ciężarowych.

Jak zaksięgować paliwo zakupione za granicą?

Księgowania dokonuje się na podstawie faktury lub paragonu otrzymanego na zagranicznej stacji. W pierwszej kolejności należy dokonać przeliczenia kwoty brutto z dokumentu na złotówki. Do przeliczeń przyjmuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia dokumentu.

Jeśli podróż odbyła się samochodem firmowym to obliczoną kwotę należy zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w kolumnie 13.

Jeśli zaś podatnik pojechał w podróż służbową prywatnym samochodem, do którego prowadzi kilometrówkę to wydatek ten powinien zostać rozliczony w ramach limitu kilometrówki.