Brief to kluczowy element współpracy klienta z agencją, do której zgłasza się o przygotowanie strategii działania dla swojej firmy lub marki. Dobrze przygotowany brief ze strony klienta to większe szanse na to, że oferta przygotowana przez agencję będzie dopasowana do jego oczekiwań oraz pozwoli na osiągnięcie określonych celów.

Czym jest i czego dotyczy brief?

Brief to dokument, który określa oczekiwania klienta wobec agencji. Dzięki niemu agencja otrzymuje informacje o pożądanych działaniach przez klienta oraz ich efektów. Dlatego ważne jest podanie w tym miejscu jak najwięcej, konkretnych informacji, tzn.: o firmie, marce, jej produktach (usługach), dotychczasowych działaniach marketingowych, aktualnej pozycji na rynku oraz grupie docelowej, do której kierowana ma być cała komunikacja marki.

Od szczegółu do ogółu

Jak bardzo szczegółowy powinien być brief? Im bardziej szczegółowo klient opisze swoją firmę tym większe szanse na dopasowanie działań marketingowych. Oczywiście, nie należy zasypywać agencji stosem zbędnych informacji, w których wydobycie tych najbardziej potrzebnych, będzie graniczyło z cudem. Wszystkie dane muszą być szczegółowe, ale konkretne.

Co powinien zawierać?

W briefie powinny znaleźć się informacje takie jak:

  • Dane firmy oraz osoby odpowiedzialnej za projekt
  • Informacje wyróżniające markę, firmę jej produkty lub usługi
  • Grupa docelowa - do kogo kierujemy naszą komunikację, kto jest klientem firmy
  • Informacje o konkurencji
  • Cel działań : marketingowe i komunikacyjne
  • Dotychczasowe działania - marketingowe, komunikacyjne, promocyjne
  • Zasięg kampanii marketingowej
  • Ramy czasowe planowanych działań
  • Termin złożenia oferty oraz określenie etapów wyboru agencji
  • Budżet - wynagrodzenie agencji za udział w przetargu i przygotowanie oferty

Dlaczego jest potrzebny?

Dobry brief pozwala przygotować i zrealizować skuteczną kampanię marketingową. Na jego poprawnym przygotowaniu powinno zależeć zarówno klientowi (firmie, marce), jak i agencji, ponieważ jest on podstawą współpracy tych dwóch podmiotów. Brief to oszczędność czasu i zminimalizowanie niedomówień miedzy stronami - wszystkie informacje i cele są przedstawiony w dokładny i czytelny sposób.