img10lLeasing operacyjny oraz kredyt bankowy są współcześnie dwiema najpopularniejszymi modelem opłacania zakupienia samochodów poprzez osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Dobrym pomysłem jest poznanie zalet i niedoskonałości obu form, w szczególności dla podmiotów dopiero co rozpoczynających przedsiębiorstwo. Bank, zanim udzieli kredytu, przeanalizuje zdolność kredytową ubiegającej się o niego firmy. Z reguły tak się zdarza, że niechętnie pożycza się gotówkę tym przedsiębiorstwom, które na rynku działają krócej niż dwadzieścia cztery miesiące. Ponadto małe dochody nie kwalifikują przedsiębiorcę w drodze do otrzymania kredytu bankowego. Mimo przeszkód formalnych, kredyt bankowy ma poza tym mnóstwo korzyści. Przede wszystkim, firma biorąc auto na kredyt, automatycznie zostaje właścicielem auta. Dzięki temu może skorzystać z całkowitego odliczenia VAT.

Jeśli chodzi o leasing, banki nie sprawdzają zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego tak dokładnie, jak w sytuacji kredytu bankowego. Oprócz tego mogą udzielić kredytu leasingowego przedsiębiorcom, bez względu na czas prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Korzystając z leasingu przedsiębiorca, nie jest zobowiązany do rejestracji pojazdu, a także nie musi kłopotać się z jego ubezpieczeniem.