Aby założyć spółkę komandytową, musi znaleźć się choć jeden komplementariusz, odpowiadający za jej zobowiązania bez ograniczeń, oraz choć jeden komandytariusz, który jest odpowiedzialny za spółkę wyłącznie do wysokości sumy komandytowej. Ponadto, do stworzenia spółki komandytowej przez każdego ze wspólników musi zostać wniesiony wkład do spółki komandytowej.