Moja firma niejednokrotnie otrzymuje należności od swoich klientów w innych walutach niż złoty. Zatem czy nabywca będzie miał możliwość dokonywania przelewu z zastosowaniem split payment w walucie obcej?

Monika, Szczecin

 

Wchodzący w życie z dniem 1 lipca 2018 roku mechanizm split payment polegający na podzieleniu płatności na kwotę netto, która będzie wpłacana na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy oraz kwotę VAT, która trafi na specjalny rachunek VAT będzie miał zastosowanie tylko dla waluty polskiej.

Ważne!
Zgodnie z art. 62a ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw rachunek VAT jest prowadzony w walucie polskiej.

Związku z czym przelewy dokonywane w obcych walutach zostaną wyłączone z możliwości stosowania split payment. Wynika to z tego, iż udostępnienie przelewów walutowych wiązałoby się z poniesieniem przez banki bardzo dużych kosztów związanych z utworzeniem i obsługą takich przelewów. Samo otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest wolne od dodatkowych prowizji i opłat dla banku. Tego typu transakcje stanowią niewielki odsetek wszystkich wykonywanych przelewów, w związku z czym na ten moment wycofano się z ich obsługi modelem split payment. Z racji tego, że po stronie banków zachodzi obowiązek utworzenia wszystkich rachunków VAT w znacznej mierze biorą one na siebie ciężar kosztów z tym związanych. Wprowadzenie przelewów walutowych generowałoby kolejne koszty, które nie byłyby adekwatne do ilości obsługiwanych w ten sposób rachunków. W związku z tym, że waluta polska jest w pełni wymienialna, Ministerstwo finansów sugeruje aby należności były opłacane w złotówkach po czym sprzedawca może dokonać wymiany środków pieniężnych na wybraną walutę.

Potwierdzeniem takiego stanowiska jest odpowiedź MF na interpelację poselską nr 20263.