stack of newspapersOd 1 stycznia 2013 roku obowiązują nowe zasady związane z podawaniem nazwy nabywcy i sprzedawcy na fakturze.

 

Zgodnie ze znowelizowanym  § 5 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur z 28 marca 2011 r, od 1 stycznia tego roku:

"Faktura powinna zawierać: (…) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy". Natomiast w poprzednim stanie prawnym paragraf brzmiał:"Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej: (…) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy".

Na tle tej zmiany powstaje pytanie, czy od 1 stycznia 2013 r. właściciel firmy powinien bezwzględnie na każdej wystawionej fakturze używać pełnej nazwy (swojej oraz kontrahenta) włącznie z oznaczeniem np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a nie sp. z o.o. czy też spółka akcyjna a nie S.A.?

Dla podatnika niebędącego osobą fizyczną ( sp z.o.o, spółka jawna, S.A.), danymi identyfikującymi go jest przede wszystkim nazwa pełna oraz nazwa skrócona. W fakturze podatnicy niebędący osobami fizycznymi powinni zatem umieszczać nazwę lub nazwę skróconą podaną w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Również prawidłowym rozwiązaniem jest wskazanie jednocześnie nazwy pełnej i skróconej.

Natomiast dla podatnika, będącego osobą fizyczną, danymi identyfikującymi go są imię i nazwisko. W fakturze podatnicy ci, powinni zatem podawać imię i nazwisko, przy czym oprócz tych danych mogą również podać nazwę lub nazwę skróconą firmy.