laptop łąkaFaktury, co do zasady, mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury.

Akceptacja albo jej cofnięcie może być wyrażona w formie pisemnej lub elektronicznej. Za fakturę elektroniczną należy uznać taki dokument, w którym zapewniona jest tożsamość wystawcy oraz nienaruszalność treści i został przesłany drogą elektroniczną po uprzedniej akceptacji odbiorcy. W przypadku tych faktur sprzedawca przesyła je (i udostępnia) nabywcy, zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji. Ponadto dopuszcza się możliwość przesyłania faktur e-mailem w postaci pliku PDF oraz jest to równoważne w skutkach podatkowych z otrzymaniem faktury w formie papierowej.

Przewagą takiego rozwiązania nad tradycyjnie sporządzoną i przesłaną fakturą jest niski koszt przetwarzania, przesyłania. Dokument może być automatycznie zaczytany przez narzędzia informatyczne jakie w coraz większym stopniu są dostępne w internecie. Serwisy świadczące usługi takie jak księgowość online udostępniają w podstawowym pakiecie fakturowanie i zaczytywanie faktur w postacie elektronicznej.

Zobacz też:

dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

badania wstępne do pracy

ile dni urlopu przysługuje