Niektórzy przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych w ramach wyjątków mogą być zwolnieni z kasy fiskalnej. Czy z tego prawa mogą skorzystać również apteki? Jakie warunki należy spełnić? Z poniższego artykułu dowiesz się, czy kasa fiskalna w aptece jest obowiązkowa, czy też można w tym wypadku skorzystać ze zwolnienia.

Obowiązek korzystania z kasy fiskalnej

Artykuł 111 ustawy o VAT zobowiązuje podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych do prowadzenia ewidencji sprzedaży poprzez kasy rejestrujące. Niemniej jednak istnieją możliwości zwolnienia z tego obowiązku. Można o nich przeczytać w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Wyjątki – kiedy nie trzeba mieć kasy fiskalnej?

Istnieją dwie możliwości:

  • zwolnienie z uwagi na rodzaj dokonywanych czynności (zwolnienie przedmiotowe),
  • zwolnienie z uwagi na wysokość obrotu (zwolnienie podmiotowe).

Z pierwszego z wymienionych zwolnień mogą skorzystać ci podatnicy, którzy wykonują dostawę towarów, świadczą usługi lub zajmują się sprzedażą dotyczącą szczególnych czynności – czyli wykonują czynności wymienione w załączniku do wymienionego wyżej rozporządzenia.

Drugie zwolnienie (podmiotowe) dotyczy podmiotów rozpoczynających swoją działalność, których obrót na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył 20 000 zł proporcjonalnie do okresu, w którym prowadzą działalność lub jeśli działalność nie jest nowo powstała – we wcześniejszym roku podatkowym.

W rozporządzeniu zostały również wymienione podmioty, które nie mogą korzystać z takich zwolnień. Są to m.in. te zajmujące się dostawami gazu płynnego, części do silników, nadwozi do pojazdów silnikowych, wyrobów tytoniowych, czy zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych, a także usługami takimi jak przewóz osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, naprawa pojazdów silnikowych oraz motorowerów, doradztwo podatkowe, usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne oraz kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe.

Kasa fiskalna w aptece – tak czy nie?

W związku z powyższym można wnioskować, że apteki, które zajmują się sprzedażą wyrobów farmaceutycznych, mogą ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej lub nie – jeżeli mogą skorzystać ze zwolnienia z uwagi na limit obrotów w wysokości 20 000 zł.

Jeśli więc przedsiębiorca prowadzący aptekę zdecyduje się skorzystać ze zwolnienia, może to zrobić, o ile zapłata w całości zostanie uiszczona za pośrednictwem banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poczty, a ponadto dowód otrzymania wpłaty oraz ewidencja będzie wskazywała, czego dotyczyła usługa i dla kogo została ona wykonana (powinny znaleźć się tam jego dane, w tym dane adresowe). Wówczas kasa fiskalna w aptece nie musi być stosowana.