Wielu podatników powinno korzystać z kasy fiskalnej. Ze zwolnień z tego obowiązku korzystać może coraz mniejsza liczba przedsiębiorców. Obowiązek nie dotyczy jedynie sprzedających towary lub świadczących usługi wyłącznie na rzecz firm lub organizacji oraz organów administracji samorządowej i państwowej.

Obowiązek korzystania z kasy fiskalnej

Zgodnie z art. 111 ustawy od podatku od towarów i usług z kasy fiskalnej korzystać powinni przedsiębiorcy sprzedający towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, a także rolnikom ryczałtowym. Zasada dotyczy również podatników prowadzących sprzedaż przez internet. Zwolnieniu z niej podlegają jedynie dostawcy w całości otrzymujący zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem banku, poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Trzeba jednak pamiętać, że w takiej sytuacji w ewidencji i dowodach dokumentujących zapłatę musi znaleźć się informacja, jakiej czynności dotyczyła, a także dane nabywcy.

Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Obowiązku posiadania kasy fiskalnej nie mają przedsiębiorcy, którzy dostarczają towary i świadczą usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zwolnionych z ewidencjonowania. Jak należy jednak postąpić, gdy sprzedaży takiej towarzyszy też ta, która zwolnieniu nie podlega? W takim przypadku zwolnienie z konieczności posiadania kasy fiskalnej przysługuje, jeżeli udział obrotów uzyskiwanych ze sprzedaży zwolnionej w obrotach ogółem (na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych) w poprzednim roku był wyższy niż 80%. Przedsiębiorca nie musi też kupować kasy fiskalnej, jeśli jego obrót (na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych) w minionym roku podatkowym nie przekroczył 20 000 zł. Zasada ta nie obowiązuje lekarzy, prawników, fryzjerów, kosmetyczek, warsztatów samochodowych, stacji diagnostycznych pojazdów oraz lokali gastronomicznych (wyjątkiem są usługi świadczone na pokładach samolotów oraz na stołówkach w placówkach oświatowych). Zobacz też:

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron Badania lekarskie pracowników Okresy nieskładkowe