Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą odczuwa stres związany z kontrolą skarbową. Wprowadzone w styczniu 2017 roku zasady dotyczące kontroli podatkowych mają ułatwić przedsiębiorcom ten element gospodarczej rzeczywistości.

 

Cel kontroli podatkowych

Czemu właściwie służą kontrole podatkowe? Przede wszystkim mają one za zadanie weryfikację prawidłowości rozliczeń przedsiębiorców. Obowiązkiem urzędników jest dopilnowanie, czy podatnicy w terminie wypełniają wszelkie formalności dotyczące ich firmy, a także uiszczają związane z nimi zobowiązania. Jaki jest powód takich działań? Można doszukać się wielu przyczyn kontroli podatkowych – najczęściej spotykane to wykrycie nieprawidłowości w przekazanej do urzędu dokumentacji, a nawet anonimowy donos. Warto jednak mieć na uwadze, że postępowanie sprawdzające może odbyć się nawet przy całkowitym braku podejrzeń wobec przedsiębiorcy.

Jak uniknąć kontroli podatkowej?

Nie ma ‘złotego środka’ umożliwiającego uniknięcie kontroli podatkowej – są za to sposoby na nienarażanie się na dodatkowe postępowania sprawdzające. Duże prawdopodobieństwo wszczęcia kontroli dotyczy przede wszystkim firm występujących o zwrot podatku VAT. Posiadając nadpłatę VAT, warto zatem przenieść ją na kolejny okres rozliczeniowy – analogicznie należy postąpić w przypadku wykazywania straty podatkowej.

Ostrożność należy też zachować w przypadku nabywania mieszkania lub drogiego samochodu – wówczas może zostać wszczęte postępowanie mające na celu sprawdzić, czy pieniądze za zakup zarobione zostały legalnie.

Zobacz też:

Okresy nieskładkowe

Harmonogram pracy

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony