Pracodawcy zatrudniający pracowników są zobligowani do przekazania pracownikom deklaracji PIT-11 informującej o rocznych dochodach osiągniętych przez pracownika oraz zaliczkach pobranych na rzecz podatku dochodowego. PIT-11 należy wysłać w ściśle określonych terminach, ich niedotrzymanie wiąże się z sankcjami karnymi.

deklaracja pit-11Jakie informacje zawiera PIT-11?

Deklaracja PIT-11 zawiera informacje istotne dla pracownika ze względu na późniejszą konieczność złożenia deklaracji PIT. Zawiera ona informacje takie jak:

  • wartość przychodów,
  • wartość kosztów uzyskania przychodu,
  • wysokość osiągniętego dochodu,
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy,
  • wysokość składek społecznych podlegających odliczeniu,
  • wysokość składek zdrowotnych podlegających odliczeniu.

Składanie deklaracji PIT-11

Deklarację PIT-11 można złożyć drogą elektroniczną jak i papierową. W US właściwym dla pracownika deklarację w formie papierowej mogą złożyć wyłącznie pracodawcy, którzy rozliczają od 1 do 5 pracowników. Mają oni również możliwość złożenia deklaracji elektronicznej.  Biura rachunkowe oraz przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 5 pracowników deklaracje muszą składać drogą elektroniczną.

Terminy składania deklaracji PIT-11

W zależności od tego czy wybraliśmy formę elektroniczną składania deklaracji czy papierową obowiązują różne terminy przekazania deklaracji do właściwego US. Deklarację należy złożyć do:

  • ostatniego dnia lutego - w przypadku deklaracji elektronicznych,
  • ostatniego dnia stycznia - w przypadku deklaracji papierowych.

W tym wypadku jeśli ostatni dzień miesiąca przypada na dzień wolny od pracy deklarację do US można złożyć do dnia 1 lutego. Jednak pracownikowi deklarację należy przekazać do ostatniego dnia lutego.

Roczne zenanie podatkowe a PIT-11

Po otrzymaniu deklaracji PIT-11 pracownik ma obowiązek dokonać zestawienia rocznych dochodów. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej rozliczają się na formularzu PIT-37.

W przypadku gdy pracownik nie otrzyma deklaracji PIT-11 w ustawowo wyznaczonym terminie może złożyć skargę w US na nierzetelnego pracodawcę. US w takiej sytuacji udostępni pracownikowi dane niezbędne do wypełnienia zeznania rocznego.

Zobacz też:

płaca netto