Czy wiesz, jak rozliczyć podróż służbową według obowiązujących w 2015 roku diet krajowych? W niniejszym artykule przedstawimy kwoty diet krajowych oraz na przykładach zobrazujemy, jak rozliczyć delegację krok po kroku. Wysokość diet krajowych w 2015 roku Diety krajowe obowiązujące w 2015 roku zostały ustanowione przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej i są niezmienne od marca 2013 roku.

Dieta - pełna 30,00 zł
Ryczałt za nocleg - 150% pełnej diety 45,00 zł
Ryczał za dojazdy - 20% pełnej diety 6,00zł

  Zasady wyliczania należnej diety krajowej w 2015 roku Przy obliczaniu wysokości diety, jaka przysługuje za podróż służbową w kraju, kierujemy się poniższymi zasadami:  

 • Podróż krajowa, trwająca mniej niż dobę, a jej czas wynosi:

 

 • do 8 godzin - dieta nie przysługuje,
 • od 8 do 12 godzin - przysługuje dieta w wysokości 50%,
 • ponad 12 godzin - przysługuje pełna dieta.

 

 • Podróż krajowa, trwająca dłużej niż dobę - w takiej sytuacji za każdą pełną dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, trwającą:

 

 • do 8 godzin - przysługuje dieta w wysokości 50%,
 • ponad 8 godzin - przysługuje pełna dieta krajowa.

Dodatkowo należy wspomnieć, że ryczałt za nocleg przysługuje pracownikowi w sytuacji, gdy nocleg trwał przynajmniej 6 godzin, w godzinach między 21:00 a 7:00. Istnieją jednak okoliczności, kiedy pracownikowi nie należy się zwrot kosztów noclegu w żadnej formie:

 • pracownik miał zapewniony bezpłatny nocleg,
 • za czas przejazdu,
 • kiedy pracodawca uznaje, że możliwy był codzienny powrót pracownika z miejsca delegacji do miejsca zamieszkania.

Przykłady obliczeń według stawek diet krajowych w 2015 roku

Przykład 1.Pracownik przebywał w podróży służbowej na terenie kraju 5 dni. Wyjechał pierwszego dnia o godzinie 7:00, a powrócił dnia piątego o godzinie 10:00. Pracownik nie miał zapewnionego noclegu, jednak nie przedłożył rachunków za miejsce w hotelu. W jakiej wysokości należy mu wypłacić dietę krajową za tą delegację?

Odpowiedź: W takim przypadku wysokość należnej pracownikowi diety za podróż krajową należy wyliczyć następująco:  

 • Ustalamy, jak długo pracownik przebywał w podróży służbowej.

  Pełne dni liczymy od 7:00 do 7:00 dnia następnego, więc w tym przypadku liczba pełnych dni wynosi 4 - od 7:00 dnia pierwszego do 7:00 dnia piątego. Gdy mamy wyliczone dni pełne, wyliczamy pozostały niepełny dzień. Jest to istotne, ponieważ za dni niepełne, w zależności od liczby godzin, przysługuje połowa lub całość diety krajowej. Dnia piątego podróż zakończyła się o godzinie 10:00, więc od końca ostatniego dnia pełnego do zakończenia podróży minęły 3 godziny. Zgodnie z obowiązującymi w 2015 roku stawkami diet krajowych za dzień niepełny, trwający do 8 godzin, przysługuje połowa wysokości diety. Dodatkowo jeśli podróż trwała 5 dni i nie zaszły wcześniej wspomniane sytuacje dyskwalifikujące pracownika z otrzymania ryczałtu za nocleg, to pracownikowi należy się ryczałt za nocleg, ponieważ 4 noce spędził w hotelu.  

 • Wyliczamy należność.

  Mnożymy 4,5 razy wysokość diety krajowej w 2015 roku i otrzymujemy kwotę należną pracownikowi z tytułu diety za podróż krajową. 4,5 x 30 zł = 135 zł. Dodatkowo mnożymy 4 razy wysokość ryczałtu za nocleg (150% wysokości diety). 4 x 45 zł = 180 zł. Sumując, pracownikowi należy się 315 zł z tytułu podróży służbowej według diet krajowych w 2015 roku.

Przykład 2.Pracownik przebywał w podróży służbowej w Warszawie, gdzie korzystał z komunikacji miejskiej. Podróż służbowa trwała 3 dni - od godziny 9:00 dnia pierwszego do godziny 17:30 dnia trzeciego. W tym przypadku pracownik również nie przedłożył rachunków za nocleg i tak samo, jak w poprzednim przykładzie, nie zaszły sytuacje, dyskwalifikujące pracownika z otrzymania ryczałtu za nocleg. Jaką kwotę według diet krajowych w 2015 roku pracodawca powinien wypłacić pracownikowi?

  Odpowiedź:  

 • Ustalamy, jak długo pracownik przebywał w podróży służbowej.

  Jeśli chodzi o pełne dni, jest ich 2 - od godziny 9:00 dnia pierwszego, do godziny 9:00 dnia trzeciego. Do tego doliczamy dzień niepełny dnia trzeciego, czyli 8,5 godziny - od 9:00 do 17:30. Ten dzień niepełny trwa więcej niż 8 godzin, więc przysługuje dieta krajowa w pełnej wysokości. Dodatkowo pracownikowi należy się ryczałt za 2 noclegi oraz 3-dniowy ryczałt za dojazdy.  

 • Wyliczamy należność.

  Mnożymy 3 razy wysokość diety krajowej w 2015 roku i otrzymujemy kwotę należną pracownikowi z tytułu diety za podróż krajową. 3 x 30 zł = 90 zł. Dodatkowo mnożymy 2 razy wysokość ryczałtu za nocleg (150% wysokości diety). 2 x 45 zł = 90 zł. I na koniec obliczamy kwotę należną za ryczałt za dojazdy. 3 x 6 zł = 18 zł Sumując, pracownikowi należy się 198 zł z tytułu podróży służbowej według diet krajowych w 2015 roku.