Prowadzisz mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo? Do końca 2015 roku możesz skorzystać z dofinansowania projektów poprawiających efektywność energetyczną od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Dowiedz się więcej, czytając nasz artykuł!

Celem dotacji NFOŚiGW z programu “ Efektywne wykorzystanie energii część 3. Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach” jest znaczne ograniczenie zużycia energii. Wynikiem tych zmian ma być realizacja inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Docelowo, za pomocą realizacji programu, nastąpi zmniejszenie emisji CO2.

Na czym polega dotacja NFOŚiGW?

Forma dotacji z NFOŚiGW to częściowa spłata kapitału kredytów bankowych. Realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie umowy o współpracę zawartej z NFOŚiGW. Takich kredytów udzielają następujace banki:

 • BNP Paribas Bank Polska S.A.,

 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,

 • Bank Ochrony Środowiska S.A.,

 • Idea Bank S.A.

Terminy i forma składania wniosków o dotację NFOŚiGW

Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW prowadzony jest w trybie ciągłym - wystarczy zgłosić się do partnerskich banków, które podpisały umowy współpracy z NFOŚiGW.

Podpisano już 9 umów kredytowych na finansowanie energooszczędnych inwestycji w MŚP. Przekazanie środków do pierwszych beneficjentów planowane jest na czerwiec 2015 roku.

Dla kogo dotacja z NFOŚiGW?

Wsparciem objęte zostaną te inicjatywy, które przyczyniają się do energooszczędności w przedsiębiorstwie - obejmują one także termomodernizację. Mogą z nich skorzystać:

 • przedsiębiorstwa (prywatne podmioty prawne) działające w Polsce i utworzone na mocy polskiego prawa,

 • przedsiębiorstwa spełniające definicję mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do dotacji z NFOŚiGW

Dofinansowania z NFOŚiGW przysługiwać będą przedsiębiorcom, którzy zajmują się następującymi przedsięwzięciami: 

 • Inwestycje LEME, czyli przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych w zakresie:

 1. poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii,

 2. termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, realizowane poprzez zakup materiałów/urządzeń/technologii zamieszczonych na Liście LEME.

Uwaga!

Dotyczy to tylko tych przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 250 000 euro.

 

 • Inwestycje Wspomagane, czyli przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych, które nie kwalifikują się jako Inwestycje LEME, w zakresie:

 1. poprawy efektywności energetycznej i/lub odnawialnych źródeł energii  w wyniku których zostanie osiągnięte min. 20% oszczędności energii,

 2. termomodernizacji budynku/ów i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku których zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii.

Uwaga!

Dotyczy to tylko tych przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekroczy 1 000 000 euro.