Zakładasz albo masz firmę? Zastanów się nad dofinansowaniem swej firmy! To łatwiejsze, niż Ci się zdaje. Skupiając się na dobru swojej firmy, przedsiębiorca winien znaleźć wszystkie dostępne metody opłacania działań podejmowanych w firmie. Wyżej wymienione działanie może się bardzo opłacić, ponieważ z wybranych dotacji dla firm można otrzymać aż 100% dotacji. Wystarczy jedynie zobaczyć, czy nasz projekt wypełnia wymagania zawarte w wybranym programie. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej, polskim biznesmenom umożliwione zostały przeróżne drogi finansowania pomysłów powiązanych z rozwojem działalności gospodarczej, a przez to również regionu albo gospodarki ogółem. Programy unijne, wspierające naszą gospodarkę, skierowane są do praktycznie każdego typu działalności. Sztuką jest wyłowienie spośród nich oferty pasującej do naszej firmy. Jeżeli dopiero planujesz otwarcie działalności, sprawdź koniecznie możliwości skorzystania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 6.2. W powyższym programie masz możliwość dostać dotację między innymi na otwarcie firmy, ale także na „przetrwanie” na rynku do czasu otrzymania płynności finansowej (przez czas od 6 do 12 m-cy). Możesz również otrzymane środki zagospodarować na doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia dla siebie i pracowników. W niniejszym programie otrzymasz aż 40 tys. zł dotacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie adekwatnego dla siebie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Zobacz też:
> Wprowadzenie prywatnego majątku do firmy
Szukając idealnego programu, warto zwrócić uwagę na dofinansowania unijne przysługujące tylko mieszkańcom określonego regionu. Niniejszy rodzaj pomocy może okazać się dużo bardziej korzystny finansowo. W chwili obecnej o takie dofinansowania ubiegać mogą się mieszkańcy regionów lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego czy łódzkiego. Są to między innymi programy powiązane z innowacyjnością firm, ale także konkurencyjnością na rynku. Dotacje można w nich otrzymać m.in. na promocję określonego projektu, co częstokroć kojarzone jest ze zbędnym wydatkiem. Jeśli chciałbyś skorzystać z takiego projektu, pytaj o RPO Województwa. W zależności od tego, czego będzie dotyczył określony program, można otrzymać dotacje sięgające rzędu nawet kilku milionów zł. Jeśli jednak upewniłeś się, że żaden z proponowanych przez Unię projektów, nie odpowiada twojemu projektowi, możesz sprawdzić, czy odpowiednie Urzędy Pracy dadzą Ci dotację na otwarcie działalności gospodarczej albo jej doposażenie. Oczywiście, tutaj również musisz wypełnić określone warunki, jednak może się okazać, że jest to dużo łatwiejsze do zrobienia, niż w przypadku dofinansowań unijnych.