Wkroczenie na ścieżkę własnej działalności gospodarczej przypomina wyprawę Krzysztofa Kolumba. Celem była Azja. Dopłynął jednak do brzegów Ameryki. Mimo że, plany nie zostały do końca zrealizowane, odkrył nowy ląd. Tym „nowym lądem” jest własna działalność gospodarcza. Poniżej kilka rad dla raczkującego biznesmena.

Dla osób, które cenią niezależność, własny biznes jest dobrym krokiem na ścieżce kariery zawodowej. Cel, jaki osiągną, podobnie jak w wypadku Kolumba, nie do końca można sprecyzować, jednak pamiętając o kilku ważnych można dopłynąć do brzegu - własnej firmy.

 

Po pierwsze - pomysł na biznes

Zastanawiając się nad pomysłem na własną działalność gospodarczą, miejmy na uwadze, że decydując się na skopiowanie oferty istniejącej na rynku, powinniśmy liczyć się ze sporą konkurencją. Natomiast zaczynając prowadzić innowacyjną firmę powinniśmy przygotować się na niemałe koszty wprowadzenia produktu na rynek. Stanowi to pewne ryzyko dla początkującego przedsiębiorcy. Pamiętajmy, że im większa specjalizacja, tym większa szansa na trafienie do odbiorców z konkretną usługą. Istotną kwestią jest zbadanie rynku i określenie odbiorców. Im bardziej sprecyzowane jest grono potencjalnych klientów, tym dokładniej możemy określić sposób i koszty dotarcia do nich.

Po drugie - biznesplan

Znając profil firmy, możemy przystąpić do napisania biznesplanu. Na starcie należy skoncentrować się na kosztach stałych, czyli tych, które będziemy ponosić każdego miesiąca. Następnie powinniśmy określić potrzeby kapitału obrotowego, zwłaszcza gdy planujemy zająć się handlem lub produkcją. Następnie powinniśmy się zająć jednostkowymi wydatkami – wyposażeniem firmy, wystrojem, ewentualnie zakupem maszyn produkcyjnych. Na zakończenie należy przygotować prognozę przychodów z uwzględnieniem pierwszych, zazwyczaj trudnych miesięcy istnienia przedsiębiorstwa.

Po trzecie- podatki i księgowość

Od decyzji jaką formę organizacyjno – prawną wybierzemy zależeć będzie rodzaj podatku, jaki zastosujemy do uzyskanych niebawem dochodów. Osoby fizyczne, prowadzące własną działalność gospodarczą oraz w ramach spółki cywilnej, mogą zdecydować się na dowolną formę opodatkowania. Mogą także zdecydować, czy chcą rozliczać swoją firmę korzystając z usług biura księgowego, czy też samemu prowadzić rachunkowość, korzystając z coraz popularniejszej księgowości on-line udostępnianej m.in. przez platformę wfirma.pl.  W wypadku spółek handlowych, jak form organizacyjno – prawnych o wyższym stopniu zaawansowania, obligatoryjne jest prowadzenie pełnej rachunkowości. Rejestracja firmy odbywa się w urzędzie gminy.

  Po czwarte - finansowanie biznesu

Zakładając własną działalność gospodarczą często należy sięgnąć po własne oszczędności. Jeśli mamy niewystarczająco oszczędności, własnego kapitału możemy zdecydować się na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w banku. Pewnym rozwiązaniem jest zwrócenie się o pożyczkę wśród krewnych lub znajomych. Dla niektórych przedsiębiorstw idealnym rozwiązaniem mogą być dotacje z Unii Europejskiej, przyznawane ze względu na innowacyjne pomysły zastosowane w firmie czy jej wkład w promowanie regionu. Kapitału możemy również poszukać wśród funduszy venture capital lub tzw. „aniołów biznesu”. Jednak instytucje te często oczekują w zamian udziałów w firmie a ponadto często są zainteresowane przedsiębiorstwami, które funkcjonują na rynku przez pewien czas. Pamiętajmy, że bez względu na to, do kogo zwrócimy się po środki finansowe, każda z instytucji wystąpi z żądaniem szczegółowego biznesplanu oraz kosztorysu inwestycji.