Czym jest eksport towarów?

Eksport towarów: dostarczenie towarów (wysyłkowo lub za pomocą transportu) z terytorium danego kraju członkowskiego poza terytorium Unii Europejskiej. Dostarczenie to musi się odbyć z pomocą:

  • dostawcy lub za jego opłatą,
  • nabywcy, którego siedziba znajduje się poza terytorium kraju, lub za jego opłatą.

 

Eksport towarów, kiedy nie ma miejsca?

Eksport towarów nie zaistnieje  jeżeli nabywca sam będzie wywozić towar, który jest częścią wyposażenia bądź zaopatrzenia statków turystycznych, rekreacyjnych i środków transportu, które służą nabywcy do celów prywatnych. Aby transakcja została nazwana eksportem towarów, musi być zatwierdzona przez urząd celny.