couple-260899_1280

Dosyć często można spotkać się z sytuacją, w której przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu. Sprawa jednak może się skomplikować, jeśli rachunki za czynsz i media przychodzą na oboje małżonków. Co w tej sytuacji powinien zrobić podatnik, aby zaliczyć je do kosztów firmowych? Jak prawidłowo rozliczyć fakturę wystawioną na oboje małżonków?

 

Faktura na oboje małżonków, gdy jedno z nich prowadzi działalność w lokalu

Jeżeli małżonków łączy wspólnota majątkowa, a poniesiony wydatek spełnia wszystkie warunki, aby móc go zaliczyć do kosztów (określone w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT), co do zasady w takiej sytuacji faktura wystawiona na oboje małżonków może zostać ujęta w kosztach podatkowych. Warto jednak zaznaczyć, że lokal musi być używany do celów działalności gospodarczej, aby mógł w pełni stanowić koszt uzyskania przychodu. W takiej sytuacji wydatek w KPiR ujmuje się za pomocą otrzymanej faktury na oboje małżonków.

Jeżeli jednak lokal służy zarówno do celów prowadzenia działalności jak i mieszkalnych, podatnik musi dokonać podziału kosztów. Jak tego dokonać? Zazwyczaj proporcjonalnie do powierzchni, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności, w stosunku do całości mieszkania. Przedsiębiorcy prowadzący KPiR muszą sporządzić dowód wewnętrzny. Do niego podpiąć fakturę wystawioną na oboje małżonków oraz wyliczenia i potwierdzenie zapłaty.

Faktura na oboje małżonków, gdy oboje prowadzą działalność w mieszkaniu

Zdarzają się także sytuacje, kiedy każde z małżonków prowadzi osobną, jednoosobową działalność gospodarczą we wspólnym lokalu. W takiej sytuacji faktura na oboje małżonków powinna zostać podzielona na równe połowy (50:50).

Jeżeli w tym lokalu także mieszkają, podziału kosztów dokonują tak jak wyżej, na podstawie proporcji. Powierzchnię przeznaczoną na działalność należy podzielić przez ogólną powierzchnię całego mieszkania. Każdy małżonek dokonuje takich obliczeń osobno. I tak, jak wcześniej, potrzebne będzie sporządzenie dowodu wewnętrznego dla każdego z małżonków, do którego podepną fakturę, wyliczenia i potwierdzenie zapłaty. Zobacz też:

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron