Prowadzenie działalności często wiąże się z podróżami służbowymi. Nabywając usługę noclegową przedsiębiorca otrzymuje fakturę za hotel. Czy z takiej faktury można odliczyć podatek VAT? Sprawdź!

Usługi noclegowe a odliczenie VAT

Na mocy art. 88 ust.1 pkt 4 ustawy o VAT od usług noclegowych i gastronomicznych nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. W takiej sytuacji jako koszt uzyskania przychodu należy uwzględnić całą kwotę brutto - podatek VAT stanowi koszt. To samo tyczy się usług hotelowych za granicą, gdyż są one opodatkowane w kraju w którym są świadczone.

Księgowanie faktury za hotel w KPiR

Księgowanie faktury za hotel można rozliczyć na dwa sposoby:

  • rozliczając wyjazd służbowy ująć całościowo wszystkie poniesione koszty
  • jako osobny wydatek.

Księguje się ją jako pozostały wydatek w kolumnie 13 KPiR.

Opłata za parking hotelowy

Jeżeli faktura za hotel zawiera doliczoną opłatę parkingową to przy księgowaniu należy wziąć pod uwagę czy samochód, którym odbyliśmy podróż służbową jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Kilometrówkę dla celów podatku dochodowego należy prowadzić jeśli wykorzystujemy prywatny samochód do celów firmowych. Natomiast kilometrówkę dla celów VAT w przypadku gdy pojazd stanowi środek trwały w firmie i ubiegamy się o 100% odliczenie podatku VAT od wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu. U osób prowadzących ewidencję przebiegu pojazdu opłata za parking trafi do kosztów podlegających lomitowi kilometrówki. W innym razie wydatek trafi bezpośrednio do pozostałych kosztów w kolumnie 13 KPiR.