Od 2015 roku weszły w życie regulacje dotyczące wewnątrzunijnej szczególnej procedury rozliczania się z podatku VAT (procedura VAT MOSS)

Procedura VAT MOSS - dla kogo?

Nowymi przepisami od stycznia 2015 roku objęci są przedsiębiorcy świadczący usługi:

 • elektroniczne (usługi typu SaaS),

 • telekomunikacyjne,

 • nadawcze,

na rzecz zagranicznych odbiorców ostatecznych - konsumentów (osób prywatnych).

Przedsiębiorcy powinni wziąć pod uwagę, że procedura VAT MOSS nie jest obligatoryjna  - jest to jedynie ułatwienie, z którego można, ale nie trzeba skorzystać.

Faktura VAT MOSS - jak zweryfikować nabywce?

Sprzedawca, fakturując zgodnie z zasadami rozliczania VAT MOSS, powinien sprawdzić swojego nabywcę przede wszystkim pod względem tego, czy jest podatnikiem, a następnie jeżeli:

 • jest - nie ma zastosowania fakturowanie VAT MOSS - prośba o podanie numeru identyfikacji podatkowej;

 • nie - ma zastosowanie fakturowanie VAT MOSS - powinna nastąpić weryfikacja kraju, w którym nabywca rezyduje.

Dowodami potwierdzającymi kraj rezydencji mogą być:

 • adres na fakturze,

 • adres IP,

 • dane dotyczące rachunku bankowego,

 • potwierdzenie mailowe,

 • kod państwa z karty SIM,

 • lokalizacja łącza stacjonarnego.

Udowodnienie kraju nabywcy leży w gestii sprzedawcy, w związku z czym powinien on zadbać o co najmniej 2 dowody jednoznacznie określające kraj rezydencji nabywcy, a więc i kraj opodatkowania sprzedaży.