Kontrola skarbowa może spotkać każdego przedsiębiorcę, nawet jeśli deklaracje składane są zawsze w terminie, a podatki regulowane we właściwej wysokości. Dotychczas, zanim kontroler zjawił się w firmie, urzędy miały obowiązek poinformować przedsiębiorcę o tym fakcie odpowiednio wcześniej. Obecnie resort finansów planuje wprowadzenie zmian, zgodnie z którymi fiskus będzie mógł kontrolować bez zapowiedzi.

Czy fiskus będzie mógł kontrolować bez zapowiedzi?

Mimo, iż kontrola nie zostanie zapowiedziana, istnieje kilka sytuacji, w których przedsiębiorcy z większym prawdopodobieństwem mogą spodziewać się wizyty urzędników.

Niezapowiedziana kontrola może mieć miejsce w sytuacji, gdy przedsiębiorca będzie starał się o zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego. Wizyta urzędników odbędzie się wtedy w celu sprawdzenia, czy zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług rzeczywiście prowadzi działalność gospodarczą oraz dokonuje transakcji krajowych i międzynarodowych.

Ponadto w takiej sytuacji mogą zostać postawieni podatnicy, którzy zawiesili swoją działalność gospodarczą. Fiskus będzie upoważniony do sprawdzenia, bez uprzedniego powiadomienia, czy przedsiębiorca rzeczywiście jej nie prowadzi i nie uzyskuje z jej tytułu przychodów.

Skontrolowani mogą zostać również pracodawcy-płatnicy, celem sprawdzenia czy wywiązują się ze swoich zobowiązań względem urzędu skarbowego, związanych z zatrudnianymi pracownikami.

Co więcej, resort finansów nie uważa powyższego katalogu za zamknięty. W przyszłości możliwość niezapowiedzianej kontroli może objąć także inne zdarzenia w ramach działalności.

Obecnie - kontrola zawsze zapowiedziana

Mimo, iż obecnie organy skarbowe nie mogą niezapowiedzianie skontrolować podatnika, nie oznacza to, że przedsiębiorcy są objęci jakąś szczególną ochron. Zatem ostrożni powinni być np. płatnicy starający się o zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego. Naczelnik urzędu skarbowego ma wówczas prawo do wszczęcia kontroli, w celu sprawdzenia, czy zwrot ten jest zasadny i czy jego kwota została właściwie wyliczona przez podatnika.

Aktualne przepisy zobowiązują organy kontrolujące do doręczenia powiadomienia kontrolowanemu lub właściwemu pełnomocnikowi - w związku z czym podatnik zostaje uprzedzony o planowanej wizycie fiskusa. Powiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli dostarcza się co najmniej 7 dni przed jej rozpoczęciem (z wyłączeniem pewnych szczególnych sytuacji).

Wprowadzenie planowanych zmian znacząco rozszerzy uprawnienia organów sprawdzających. Zmniejszy się również ilość wyjątków dotyczących uprzedzania podatników o planowanej kontroli. Założenia do projektu są aktualnie w trakcie uzgodnień międzyresortowych i uzgodnień społecznych.