W celu potwierdzenia numeru VAT warto skorzystać ze strony internetowej VIES.

Aktywność numeru VAT nadanego przez Państwo Członkowskie można zweryfikować wybierając odpowiednie państwo z listy i wpisując numer NIP kontrahenta.

PaństwoKodNumer VATLiczba znakówUwagi
Austria AT U99999999 9 Pierwszy znak to zawsze "U"
Belgia BE 0999999999 10 Tylko cyfry
Bułgaria BG 999999999 lub 9999999999 9 lub 10 Tylko cyfry
Cypr CY 99999999X 9 Litera na ostatniej pozycji
Czechy CZ 99999999 lub 999999999 lub 9999999999 8, 9 lub 10 Tylko cyfry
Dania DK 99999999 8 Tylko cyfry
Estonia EE 999999999 9 Tylko cyfry
Finlandia FI 99999999 8 Tylko cyfry
Francja FR 99999999999 lub X9999999999 lub 9X999999999 lub XX999999999 11 Na pierwszym i drugim miejscu może również wystąpić litera (za wyjątkiem "I" oraz "O")
Grecja EL 999999999 9 Tylko cyfry
Hiszpania ES X99999999 lub 99999999X lub X9999999X 9 Na pierwszym lub ostatnim miejscu występuje litera
Holandia NL 999999999B99 12 Końcówka składa się z litery "B" i dwóch cyfr
Irlandia   9999999X lub 9X99999X 8 Litera na ostatnim miejscu. Na drugim może być litera, cyfra lub znak "+" lub "*"
Litwa LT 999999999 lub 999999999999 9 lub 12 Tylko cyfry
Luksemburg LU 99999999 8 Tylko cyfry
Łotwa LV 99999999999 11 Tylko cyfry
Malta MT 99999999 8 Tylko cyfry
Niemcy* DE 999999999 9 Tylko cyfry
Polska PL 9999999999 10 Tylko cyfry
Portugalia PT 999999999 9 Tylko cyfry
Rumunia RO od 99 do 9999999999 od 2 do 10 Tylko cyfry. Minimalny numer dwuznakowy, a maksymalny dziesięcioznakowy
Słowacja SK 9999999999 10 Tylko cyfry
Słowenia SI 99999999 8 Tylko cyfry
Szwecja SE 999999999999 12 Tylko cyfry
Węgry HU 99999999 8 Tylko cyfry
Wielka Brytania GB 999999999 lub 999999999999 lub GD999 lub HA999 5, 9 lub 12 Numer pięcioznakowy zawierający litery "GD" oznacza podmiot rządowy, litery "HA" podmiot służby zdrowia
Włochy IT 99999999999 11 Tylko cyfry

*Niemcy są szczególnym przypadkiem, gdyż podmioty posiadają tam dwa numery VAT: jeden dla celów wewnętrznych, drugi dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. Format tego drugiego podany jest w tabeli, natomiast ten dla potrzeb krajowych składa się z 10 lub 11 cyfr o różnej strukturze, w zależności od landu.