Na koniec roku podatkowego obowiązkiem prawie każdej zarabiającej osoby jest rozliczenie się z urzędem skarbowym. Rozliczenia dokonuje się za pomocą rocznych PIT-ów (np. PIT-37, PIT-36). Zeznanie roczne należy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym, czyli właściwym ze względu na MIEJSCE ZAMIESZKANIA osoby składającej PIT. Adres zameldowania nie jest tu istotny. A gdzie małżonkowie powinni złożyć PIT?

Rozliczenie małżonków oraz osoby indywidualnej w zakresie odpowiedniego urzędu jest oparte na podobnych zasadach. Przeczytajmy.

Rozliczenie osoby indywidualnej - gdzie złożyć PIT?

Podatnik, który na PIT zaznaczył opcję “rozliczenie indywidualne” lub jako “osoba samotnie wychowująca dziecko”, swój PIT powinien złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla niego ze względu na miejsce zamieszkania na 31 grudnia poprzedniego roku.

Przykład 1.

Pani Marta w roku 2017 zamieszkiwała w Warszawie. W 2018 roku przeniosła się do Krakowa. Do którego urzędu skarbowego pani Marta powinna złożyć swój PIT za rok 2017, czyli składany w roku 2018?

Pani Marta powinna złożyć swój PIT do urzędu właściwego dla jej miejsca zamieszkania na 31 grudnia 2017 r., czyli będzie to urząd warszawski.

Przykład 2.

Pan Adam w roku 2016 i 2017 zamieszkiwał w Toruniu. W roku 2018 zameldował się w Poznaniu. Który urząd skarbowy jest właściwy dla pana Adama dla rozliczeń składanych w roku 2017?

Pan Adam swój PIT powinien złożyć do urzędu w Toruniu, ponieważ ten urząd był dla niego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania na  31 grudnia 2017 r.

Rozliczenie wspólne z małżonkiem, czyli gdzie małżonkowie powinni złożyć PIT?

Małżonkowie, którzy wybrali rozliczenie wspólne, a mają inne miejsca zameldowania, wysyłają PIT do urzędu, który był dla nich właściwy ze względu na miejsce zamieszkania na 31 grudnia poprzedniego roku. Miejsca zameldowania nie bierze się pod uwagę.

Jeśli małżonkowie mają inne miejsca zamieszkania, to wtedy mogą wybrać, do którego urzędu wysłać PIT: czy do urzędu żony, czy męża. Ważne, aby osoba, której urząd został wybrany, figurowała w PIT jako podatnik (pierwsza w kolejności).

Przykład 3.

Pani Marta, która mieszkała w Krakowie, w roku 2017 wzięła ślub z panem Adamem, który mieszkał w Toruniu. Małżeństwo tuż po ślubie (czyli jeszcze w 2017 roku) przeprowadziło się do Wrocławia, a w roku 2019 do Poznania. Gdzie małżonkowie powinni złożyć swój PIT?

Jeśli chodzi o PIT za rok 2017 (składany w 2018 r.), to małżonkowie jeszcze nie mogą rozliczyć się wspólnie. Rozliczenie wspólne jest możliwe m.in., kiedy było się małżeństwem przez cały poprzedni rok. Dlatego też w przypadku PIT-ów składanych w roku 2018:

  • pani Marta wysyła indywidualne rozliczenie do urzędu wrocławskiego,
  • pan Adam wysyła indywidualne rozliczenie do urzędu wrocławskiego.

W roku 2019 małżeństwo będzie już mogło rozliczyć się razem, ponieważ przez cały rok 2018 pozostawali małżeństwem ze wspólnotą majątkową (oraz spełniają pozostałe warunki do takiego rozliczenia). A zatem PIT za rok 2018 (składany w roku 2019), małżeństwo powinno wysłać do urzędu wrocławskiego, gdyż jest to ich urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania na 31 grudnia poprzedniego roku.

Przykład 4.

Pani Anna oraz pan Marcin są małżeństwem. Małżonkowie są zameldowani w Gdańsku, natomiast mają inne miejsca zamieszkania na 31 grudnia poprzedniego roku: pan Marcin w Gdyni, pani Anna w Sopocie. Gdzie małżonkowie powinni złożyć PIT?

Małżonkowie (jeśli spełniają warunki do wspólnego rozliczenia) mogą wysłać PIT do dowolnego urzędu: albo pani Anny - sopockiego, albo pana Marcina - gdańskiego.