Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 15 mln złotych na wsparcie firm w komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych. Aby otrzymać dofinansowanie z tej puli, należy wziąć udział w programie Go_Global.pl. Dowiedz się więcej, czytając nasz artykuł!

GO_GLOBAL.PL - dla kogo?

Pilotaż programu GO_GLOBAL.PL był realizowany w Polsce w latach 2012-2014. Biorąc udział w GO_GLOBAL.PL, przedsiębiorcy mają szansę uzyskać dofinansowanie kosztów przygotowania strategii wejścia na rynki światowe, dostosowania się do wymagań danego rynku oraz rozwoju i weryfikacji strategii w relacjach z potencjalnymi inwestorami.

GO_GLOBAL.PL kierowane jest do tych firm, które rozwijają produkty z branż wysokich i średnio-wysokich technologii.

– Realizowany wcześniej pilotaż pokazał, że oferowane przez nas wsparcie - mimo relatywnie niskiej kwoty - przynosi wymierne efekty. Dzięki udziałowi w programie nasi beneficjenci nawiązali nowe kontakty biznesowe, otworzyli biura poza granicami Polski i pozyskali inwestorów, co przełożyło się na ich współpracę ze sferą nauki – wyjaśnia prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Realizując program GO_GLOBAL.PL, współpracujemy z najlepszymi, doświadczonymi w akceleracji firm technologicznych partnerami, których listę stale poszerzamy – dodaje dyrektor Centrum.

Działania, które podlegają dofinansowaniu to:

 • wypracowanie strategii wejścia na rynki światowe;

 • weryfikacja opracowanej strategii.

Partnerzy GO_GLOBAL.PL

Partnerami merytorycznymi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w programie GO_GLOBAL.PL są głównie zagraniczne podmioty, prowadzące wyspecjalizowane działania  w zakresie międzynarodowej akceleracji przedsiębiorstw w sektorze B+R (ang. Research and Development, czyli badawczo-rozwojowy).

Aktualnymi partnerami GO_GLOBAL.PL są:

 • Polsko-Amerykańska Rada Współpracy (US-Polish Trade Council - USPTC),

 • Plug&Play Tech Center,

 • Fraunhofer MOEZ (Fraunhofer-Zentrum für Mittel - und Osteuropa),

 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości,

 • Flinders Partners,

 • Accelerace,

 • FundingBox Accelerator oraz

 • Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI).

Co ważne, lista partnerów jest wciąż otwarta.

GO_GLOBAL.PL - najważniejsze informacje

 • Do programu można się zgłaszać od 11 maja do 15 lipca 2015 roku.

 • Okres realizacji projektu nie może przekroczyć okresu 6 miesięcy.

 • Maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu nie może przekroczyć 150 tys. złotych.

 • Beneficjenci programu będą zobligowani do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych. 

GO_GLOBAL.PL - dotychczasowe osiągnięcia

Do beneficjentów programu GO_GLOBAL.PL należą między innymi:

 • Audioteka,

 • Sotrender,

 • Social WiFi,

 • VoiceLab czy

 • Sorter.

Już ponad 80% beneficjentów programu znalazło przynajmniej jednego partnera biznesowego na rynkach zagranicznych, natomiast ponad 17% udało się już ich pozyskać.

W ramach programu pilotażowego podpisano 50 umów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 11 mln złotych. Co piąty przedsiębiorca otworzył zagraniczne biuro lub przedstawicielstwo, natomiast co trzeci beneficjent odnotował wzrost sprzedaży oferowanych przez niego produktów lub usług.