Pewnie nie jeden pracownik marzył kiedyś, by samemu być sobie szefem. Do niedawna jedynym rozwiązaniem było założenie własnej działalności gospodarczej – pojawiła się jednak holakracja, czyli model zarządzania firmą, w którym nie ma stanowisk oraz przełożonych. Jak działa holakracja? Jakie przynosi korzyści?

Czym jest holakracja?

Holakracja to system odrzucający klasyczny model funkcjonowania firmy – nie ma tutaj miejsca dla przełożonych różnego szczebla, a także stanowisk i działów. Wiele osób uważa, że jest doskonałym sposobem na zniwelowanie rozciągnięcia ścieżki decyzyjnej oraz zjawiska zrzucania odpowiedzialności na inne osoby. Poprawnie zastosowany system ma pozwolić na efektywniejsze wykorzystanie potencjału pracowników.

Jak działa holakracja?

Holakracja działa w oparciu o pojęcia: koła oraz role. Koło można porównać do czegoś w rodzaju zespołu zadaniowego i może składać się z jednej lub wielu osób. Rozróżniamy koła nadrzędnie i działające w ich obszarze koła podrzędne – trzeba jednak pamiętać o założeniu, że wszystkie są bardzo autonomiczne. Czym jest natomiast rola? To zespół zadań posiadanych przez pracownika w obrębie danego koła. W zależności od posiadanych umiejętności, jedna osoba może pełnić rozmaite role w obrębie różnych kół. Można je także zmieniać – warunkiem jest nieutrudnianie pracy innym członkom kół. Jakie są główne role? To przede wszystkim łącznik prowadzący, czyli osoba wybrana do koła B z nadrzędnego koła A. Jego zadanie polega na przydzielaniu członków do określonych ról, jednak nie jest tym samym co manager, ponieważ pełniona przez niego funkcja nie jest nadrzędna. W każdym kole powinien też znaleźć się łącznik-przedstawiciel, który reprezentuje koło B na zewnątrz – prezentuje jego dokonania w kołach nadrzędnych. Pracę znacznie ułatwia również rola mediatora, która jest widoczna w czasie spotkań mających na celu omawianie realizacji bieżących zadań. Zobacz też:

badania okresowe pracowników ile dni na dostarczenie zwolnienia kwestionariusz osobowy druk