Komunikacja w firmie może mieć spory wpływ na terminową realizację zadań oraz pomóc w uzyskaniu pożądanego efektu pracy – dotyczy to nie tylko wzajemnego porozumiewania się pracowników, ale także komunikatów wydawanych przez szefa.

Sprawna komunikacja w firmie

Nie ulega wątpliwościom, że dobrze poinformowany pracownik lepiej wykonuje swoją pracę niż osoba, która nie uzyskała żadnych wskazówek – dlatego podczas wyznaczania zadań, szef powinien precyzyjnie formułować swoje oczekiwania. Trzymanie się tej zasady zachęca członków zespołu do pracy, gdyż świadomi swoich obowiązków rzadziej mają problemy z ich wykonywaniem. Ważne znaczenie w przypadku wydawania poleceń ma ich częstotliwość. Ilość komunikatów nie może wprowadzić pracowników w zakłopotanie, jednak wydawanie ich zbyt rzadko często powoduje, że zostają zapominane.

Komunikacja w firmie – jak informować o celach?

Przekazywane pracownikom informacje powinny dotyczyć nie tylko bieżących działań, ale także planów na przyszłość. Podczas spotkań warto uświadamiać członków zespołu o celach firmy oraz czasie, w jakim mają być osiągane – dzięki temu będą mieli świadomość wspólnej misji i chętniej będą zbliżać się do ideału.

Sposób komunikacji w firmie

Przedsiębiorca powinien pamiętać, aby w komunikacji nie ograniczać się do suchych faktów – w ten sposób mógłby usztywnić relacje, co utrudniłoby współpracę pracowników i wdrążanie nowych pomysłów. Wszelkie pomysły najlepiej omawiać podczas spotkań, podczas których każda osoba może proponować własne pomysły. Zobacz też:

kalkulator umowa o pracę zus rca zus z3b