Rok 2014 można uznać za symbol zmian na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Objęły one podstawowe zasady związane z rozliczaniem VAT, zmieniając dobrze znaną rzeczywistość podatkową. Właśnie dlatego - mimo że od momentu, kiedy wspomniane modyfikacje weszły w życie, upłynęło już sporo czasu - wielu podatników wciąż boryka się z licznymi wątpliwościami. Pytanie, które często pojawia się na ustach przedsiębiorców, brzmi: jak rozliczać VAT od faktury, która dotarła do nas przed dokonaniem dostawy?

Najpierw faktura, potem dostawa - czy to możliwe?

W obecnym stanie prawnym - jak najbardziej. Od nowelizacji ustawy o VAT faktury można wystawiać najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towaru lub wykonanie usługi (lub otrzymanie całości lub części zapłaty). Jednak nie jest to jedyna granica - podatnik może bowiem sporządzić taki dokument maksymalnie na 30 dni przed tymi zdarzeniami (mówi o tym art. 106i ust. 7 ustawy o VAT).

Właśnie dlatego obecnie nic nie stoi na przeszkodzie, by sprzedawca wystawił fakturę i przekazał ją nabywcy jeszcze przed faktycznym dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi. Jak takie zdarzenie wpływa na rozliczenie VAT od zakupu?

Rozliczenie VAT po stronie nabywcy

Prawo do odliczenia VAT po stronie nabywcy powstaje obecnie co do zasady w okresie rozliczeniowym, w którym zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki:

  • otrzymano fakturę,
  • po stronie dostawcy danego towaru lub usługi powstał obowiązek podatkowy.

W związku z powyższym samo otrzymanie faktury przed dostawą nie przesądza o możliwości rozliczenia VAT naliczonego. Kiedy zatem powstaje obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy?

Ważne!

Obecnie obowiązek podatkowy w VAT po stronie sprzedawcy (zgodnie z zasadą ogólną) powstaje w okresie rozliczeniowym, w którym miała miejsce dostawa towaru lub wykonanie usługi.

Co to oznacza? Otóż nabywca może dokonać rozliczenia VAT dopiero w momencie, kiedy dana transakcja zostanie sfinalizowana tzn. dojdzie do dostawy towaru lub wykonania usługi.

Ważne!

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż odwrotnie będzie wyglądało rozliczenie podatku dochodowego - tu znaczenie będzie miała data wystawienia faktury.