Podatnik VAT, który utracił prawo do zwolnienia podmiotowego bądź z niego zrezygnował, może powrócić do niego powrócić nawet, jeżeli ewidencjonuje sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. Dokładne wskazówki na ten temat znajdziesz w niniejszym artykule.

Powrót do zwolnienia z VAT - warunki

Powrót do zwolnienia podmiotowego jest możliwy co do zasady po tym, jak zostaną spełnione warunki określone w ustawie o VAT:

  • do zwolnienia z VAT ma prawo podatnik, którego obroty w ubiegłym (jak i w bieżącym) roku nie przekroczyły 150 tys. zł (art. 113 ust. 1),

  • do zwolnienia z VAT podatnik ma prawo powrócić nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia (art. 113 ust. 11).

W praktyce przedsiębiorca, który w bieżącym roku jest czynnym podatnikiem VAT będzie mógł powrócić do zwolnienia podmiotowego w 2015 r., jeżeli jego łączne obroty w 2014 r. nie przekroczą 150 000 zł.

Powrót do zwolnienia z VAT - obowiązki formalne

Przedsiębiorca, który zamierza powrócić do podmiotowego zwolnienia z VAT, oprócz tego, że spełni powyższe warunki, musi jeszcze dopełnić określonych obowiązków formalnych. W tym celu należy przede wszystkim złożyć druk VAT-R w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym ma nastąpić zmiana. Formularz powinien być skierowany do właściwego organu w trybie aktualizacji (nie rejestracji). Ponadto koniecznie należy wskazać datę, od kiedy chce korzystać ze zwolnienia.

Powrót do zwolnienia z VAT a kasa fiskalna

Kolejny ważny krok związany z powrotem do zwolnienia z VAT to odpowiednie przeprogramowanie kasy fiskalnej. Zarówno czynny podatnik, jak i przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia, zobowiązani są do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy użyciu kasy fiskalnej.

Powyższe zmiany powinny być dokonane w momencie powrotu do zwolnienia podmiotowego. Jest to spowodowane faktem, iż od tego czasu przedsiębiorca nie może już stosować stawek podatku od towarów i usług, ponieważ obowiązuje go zwolnienie. Zmiany związane z przeprogramowaniem kasy fiskalnej należy zlecić serwisantowi. Co ważne, wszelkie tego typu modyfikacje powinny zostać odnotowane w książce serwisowej urządzenia.