Epidemia koronawirsa wywróciła gospodarczy świat do góry nogami. Wiele spraw nie może czekać na rozwiązanie aż do czasu zakończenia wprowadzonych restrykcji. Jak załatwiać sprawy urzędowe, gdy wprowadzono liczne ograniczenia wychodzenia z domu, a urzędy nie przyjmują petentów? Naprzeciw wychodzi załatwianie spraw online, bez wychodzenia z domu! Dzięki temu niemal wszystkie sprawy urzędowe, można załatwić przez internet! Sprawdź!

Załatwianie spraw online - pierwsze kroki 

Załatwianie spraw online jest możliwe dzięki korzystaniu z:

 • profilu zaufanego. Jest to środek identyfikacji elektronicznej, zawierający nasze dane w formie elektronicznej. Warto dodać, że każdy obywatel może mieć tylko jeden profil zaufany, ponieważ jest on przypisany do konkretnego, niepowtarzalnego numeru PESEL. Jego ważność trwa 3 lata. Aby założyć profil zaufany, można skorzystać z dwóch sposobów. W obecnej sytuacji najlepiej to zrobić korzystając z bankowości elektronicznej, którą oferują największe polskie banki. Ich wykaz najduje się na stronie https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jest to zaawansowany podpis elektroniczny, który składa się za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego.

Dzięki bezpłatnej platformie ePUAP można załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu.

Jakie sprawy można załatwić online?

Na liście usług online oferowanych przez urzędy skarbowe można znaleźć linki do elektronicznych:

 • zeznań podatkowych, 
 • zaświadczeń (np. o niezaleganiu w płaceniu podatków),
 • oświadczeń czynnego żalu, 
 • wniosków o uwolnienie środków z rachunku VAT,
 • jednolitego pliku kontrolnego (JPK) - aplikacja e-Mikrofirma,
 • wniosków o ustanowienie i odwołanie pełnomocnika,
 • karty podatkowej (PIT-16, PIT-16Z i PIT-16A),
 • sprawozdań finansowych,
 • ulg w spłacie zobowiązań finansowych.

W przypadku nieznalezienia interesującej cię sprawy, możesz napisać pismo ogólne do urzędu przez ePUAP i podpisać je profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Resort finansów zachęca do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z Krajową Administracja Skarbową oraz urzędami skarbowymi.