W jaki sposób rozliczać menedżera? Dosyć często zdarza się, że menedżer poza zarządzaniem w przedsiębiorstwie ma także swoją własną działalność gospodarczą. Nie może on jednak korzystać z łącznego opodatkowania przychodów w ramach działalności gospodarczej. Ustawodawca określił pozarolniczą działalność gospodarczą oraz działalność wykonywaną osobiście jako dwa różne źródła przychodów. Ustawa o podatku dochodowym wymienia listę przychodów z działalności wykonywanej osobiście w art. 13, ust. 1. Interesuje nas punkt 9:

przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej

Menedżerów można rozliczyć na dwa sposoby: - zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości równej zatrudnienia etatowego pracownika (1335 zł za rok) - zastosowanie podwyższonych 50-procentowych kosztów podatkowych z warunkiem, że są to prace twórcze i następuje przenoszenie praw autorskich. Takie rozwiązanie nie dotyczy typowych obowiązków menedżera. Jak to wygląda w praktyce? Najczęściej menedżerowie są zatrudniani w oparciu o dwa typy umów: 1. pierwszą jest kontrakt menedżerski - przedsiębiorca rozlicza się z fiskusem według zryczałtowanej stawki. Trzeba jednak pamiętać, żeby opodatkowane skalą przychody menedżera nie przekroczyły limitu 85 528 zł. (uwzględniając przysługujące mu ulgi). Tylko wtedy można odprowadzać podatek wg niższej 18% stawki 2. druga to umowa z menedżerem, gdzie świadczy on usługi w ramach działalności, którą sam prowadzi. W takiej sytuacji menedżer oblicza podatek dochodowy z 19-procentową stawką liniową. Obowiązki zawarte w poszczególnych umowach nie powinny się pokrywać, a dodatkowo umowa z menedżerem nie może przypominać umowy o pracę. Co to oznacza? W takiej umowie na próżno szukać wytycznych, jak menedżer powinien świadczyć swoje usługi, czy warunków, na jakich otrzyma wynagrodzenie. Umowa nie może przenosić również odpowiedzialności osób trzecich na zleceniodawcę. Jeżeli menedżer będzie realizował swoje usługi samodzielnie, a do tego jeszcze brał za nie odpowiedzialność, to ma prawo rozliczać VAT. Przedsiębiorcy często oczekują bowiem, iż menedżer będzie podatnikiem VAT, bo w takiej sytuacji mają możliwość odliczenia VAT od wystawianych przez menedżerów faktur. Jak zatem potwierdzić odpowiedzialność menedżera za świadczone usługi? Wystarczy zawarcie przez menedżera polisy ubezpieczeniowej OC. Polecamy:

kod tytułu ubezpieczenia zfa kod tytułu ubezpieczenia zus

Katalog SEO HTML SERWIS - button graficzny