W styczniu 2019 roku pojawiają się nowe zmiany w prawie podatkowym. Warto się z nimi zapoznać by nie narazić się na mandaty skarbowe. Niektóre przepisy obowiązują już od stycznia! Zobaczmy co przynosi przedsiębiorcom 2019 rok i na jakie zmiany w podatku dochodowym należy się przygotować?

Samochody w leasingu - zmiana w rozliczaniu drogich aut!

Zmiany w rozliczaniu samochodów dotkną każdego przedsiębiorcę! Raty samochodów osobowych w leasingu operacyjnym, dla pojazdów których wartość przekracza 150 tys. zł nie będą mogły być w pełni kosztem. Kosztem będzie jedynie część raty wyliczona wg proporcji w jakiej pozostaje 150 tys zł do wartości pojazdu. Dla samochodów poniżej 150 tys zł księgowanie rat leasingowych nie zmienia się - w całości stanowią one koszt.

Jak wprowadzić samochód w leasingu do firmy?

Aby dodać samochód w leasingu do rozliczenia w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki  EWIDENCJE » POJAZDY » DODAJ POJAZD wybierając TYP oraz wskazując FORMĘ WŁASNOŚCI - LEASING OPERACYJNY LUB NAJEM.

zmiany w podatku pit

Jeżeli wartość samochodu przekracza 150 tys zł należy wpisać wartość pojazdu z umowy leasingu aby system mógł automatycznie odliczać ratę wg ustawowej proporcji.  

Fakturę za ratę leasingu operacyjnego wprowadza się poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ  » FAKTURA VAT » wybierając rodzaj wydatku LEASING LUB DZIERŻAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO podając dane i wartości z faktury. Dla samochodów o wartości powyżej 150 tys zł system automatycznie odliczy w KPIR jedynie odpowiednią część raty.

Ograniczenia w zakupie paliwa i innych wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodem

Zmiany w przepisach obejmą dodatkowo koszty eksploatacji takie jak paliwo, naprawy, myjnia zarówno dla samochodów używanych na podstawie umowy leasingu jak i najmu czy będących środkiem trwałym. Przy użytku mieszanym czyli prywatnie i w działalności nie będą mogły być już w pełni zaliczane do kosztów. W KPiR wydatki związane z pojazdem będą wykazywane jedynie w proporcji 75%.

Księgowanie wydatków związanych z używaniem samochodów firmowych

Aby zaksięgować wydatek związany z eksploatacją pojazdu należy fakturę wprowadzić poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ  » FAKTURA VAT » wybierając rodzaj wydatku ZAKUP PALIWA lub INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU. Dla samochodów zdefiniowanych jako używane w działalności i prywatnie system odliczy 50% VAT księgując automatycznie w rejestrze zakupów VAT, a 75% (czyli wg nowego limitu) kosztu netto i części nieodliczonego VAT ujmie w KPiR.

zmiany w podatku pit

Aby można było odliczać w KPiR 100% kosztów związanych z pojazdem przedsiębiorca musiałby prowadzić szczegółową kilometrówkę jak dla celów VAT z podawaniem stanu licznika oraz tras. W systemie wfirma.pl możliwe jest łatwe i wygodne prowadzenie wymaganej przepisami kilometrówki w zakładce WYDATKI » KILOMETRÓWKA.

zmiany w podatku pit

Nowy limit dla prywatnego samochodu przedsiębiorcy używanego w działalności - likwidacja kilometrówki

Od stycznia 2019 roku zmieniają się również zasady rozliczania prywatnych samochodów osobowych używanych w firmie. Chodzi tu o samochody prywatne, niewniesione do Ewidencji środków trwałych, dotychczas rozliczane limitem z kilometrówki a od nowego roku bez kilometrówki ale ze stałym ryczałtowym limitem 20%.

Rozliczenie prywatnego samochodu przedsiębiorcy używanego do celów działalności

Samochody osobowe wprowadzone w systemie wfirma.pl poprzez EWIDENCJE » POJAZDY » DODAJ POJAZD z formą własności PRYWATNY automatycznie będą rozliczane w kosztach wg ustawowej proporcji obowiązującej w 2019 roku czyli 20%.

zmiany w podatku pit

Zeznanie roczne za 2019 rok wypełni za przedsiębiorcę urząd

Kolejną zmianą dla przedsiębiorcy będzie możliwość wypełnienia zeznań rocznych automatycznie przez urząd. Czyli przedsiębiorcy będą mogli powierzyć wypełnienie PIT-36, PIT-36L czy PIT-28 urzędowi. Taka możliwość jednak będzie dopiero dla formularzy rozliczających 2019 rok. Stąd za 2018 rok przedsiębiorca wciąż samodzielnie musi wygenerować zeznanie i złożyć je w urzędzie.

Jak wygenerować zeznanie roczne przedsiębiorcy?

W celu wygenerowania zeznania rocznego należy przejść do zakładki STRAT» PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ a następnie wybrać odpowiedni formularz:

  • PIT-36 - roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych
  • PIT-36L - roczna deklaracja podatku liniowego
  • PIT-28 - roczna deklaracja podatku zryczałtowanego.

zmiany w podatku pit

Praca małżonka i dzieci kosztem uzyskania przychodu

Nowe przepisy przewidują korzyści dla mikro i małych firm rodzinnych. Wykluczony do tej pory koszt pracy małżonka i małoletnich dzieci przedsiębiorcy będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu. Oznacza to możliwość pomniejszania dochodu z działalności o wynagrodzenia wypłacone małżonkowi lub dzieciom zatrudnionym w firmie przedsiębiorcy na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenie.

Jak sporządzić umowę zlecenie dla małżonka?

W celu dodania umowy zlecenie dla małżonka pomagającego w działalności należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ ZLECENIE.

zmiany w podatku pit

Jednorazowe odliczenie straty przyspieszy korzyści - zmiany w podatku dochodowym 

Przedsiębiorcy, którzy ponieśli wyższe koszty niż przychody uzyskają możliwość odliczenia jednorazowo straty podatkowej do wysokości 5 mln PLN. Do tej pory odliczenie jednorazowo nie mogło przewyższać 50% straty z lat ubiegłych. Dzięki tej zmianie polepszyć się może płynności finansowa początkujących firm. Nowe przepisy będą jednak obowiązywać dla strat powstałych od 2019 roku, stąd nie dotyczą odliczeń strat z lat ubiegłych - te wciąż odlicza się maksymalnie do wysokości 50%.

Odliczenie straty w systemie wfirma.pl

W celu odliczenia straty z lat ubiegłych należy wartość straty do odliczenia wprowadzić w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » ODLICZENIE STRATY Z UBIEGŁYCH LAT » DODAJ ODLICZENIE.

zmiany w podatku pit

Rok 2019 przyniesienie zatem nie mało zmian podatkowych. Oczywiście poza wymienionymi wyżej zmianami w podatku dochodowym warto jeszcze zapoznać się ze zmianami w podatku VAT