W styczniu 2019 roku pojawią się nowe przepisy dotyczące podatku VAT. Sprawdźmy 5 najważniejszych zmian jakie wdraża Ministerstwo Finansów! Przeczytaj nasz artykuł i przygotuj się na zmiany w podatku VAT!

1. Skrócenie terminu ulgi na złe długi ze 150 do 90 dni - zatwierdzone

Modyfikacje przepisów przyniosły skrócenie terminu uprawniającego sprzedawcę, który nie otrzymał zapłaty za wystawioną przez siebie fakturę do korekty zapłaconego od tej transakcji podatku. Dotyczy to jednak wyłącznie relacji firma - firma. Sprzedawca nie będzie już czekał 150 a jedynie 90 dni od daty terminu płatności określonego na fakturze. Oznacza to również zmiany po stronie dłużnika, który za to szybciej będzie musiał dokonać korekty na minus VAT odliczonego od faktur, których nie zapłacił w ustawowym terminie.

Jak wykazać ulgę?

W systemie wfirma.pl dla sprzedawcy istnieje możliwość wyfiltrowania faktur przychodowych, które przekroczyły termin 90 dni a następnie dokonania wpisu korygującego z tytułu ulg na złe długi w EWIDENCJE » REJESTR SPRZEDAŻY VAT » DODAJ WPIS.

Podatek VAT - jak wykazać ulgę?

Natomiast przedsiębiorca, który nie zapłacił faktury w terminie będzie widział ją w systemie jako nierozliczoną.Jeżeli w ciągu 90 dniu od upływu terminu płatności dana faktura wciąż będzie nierozliczona, system automatycznie wykona w rejestrze zakupów VAT wpis korygujący z tytułu ulgi na złe długi.

Podatek VAT - korekta

2. Modyfikacja zasad zwrotu podatku VAT - wniosek o zwrot nie będzie potrzebny - zmiany w podatku VAT zatwierdzone

Zmiany wnoszą brak konieczności dołączania do VAT-7 umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie. Obowiązek ten przysparzał przedsiębiorcom kłopotów w wymyślaniu uzasadnienia wnioskowania o zwrot VAT. Nie będą już musieli tego robić. Zmiana dotyczy dopiero deklaracji składanych za okres od stycznia 2019 roku.

Jak zadeklarować zwrot VAT w deklaracji?

Aby zadeklarować przyspieszony zwrot VAT wystarczy podczas generowania deklaracji START » PODATKI » DODAJ DEKLARACJĘ uzupełnić pole 57 (kwota do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika) i 59 (w tym kwota zwrotu w terminie 25 dni).

Podatek VAT - deklaracje

3. Opodatkowanie bonów - projekt

Projektowane od 1 stycznia 2019 r mają zmienić zasady opodatkowania bonów. Planuje się by podzielić je na dwie grupy:

  • bony jednego przeznaczenia opodatkowane VAT  (czyli takie, w przypadku których miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz kwota należnego VAT z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane w chwili emisji bonu),
  • bony różnego przeznaczenia bez opodatkowania VAT (czyli wszystkie inne niż wyżej wymienione).

Jak udokumentować sprzedaż bonów, gdy będzie opodatkowana?

Jeżeli przedsiębiorca sprzedawał będzie bony jednego przeznaczenia będzie przy ich dokumentowaniu PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW FAKTURĘ wybierał odpowiednią stawkę VAT.

Podatek VAT - nowy JPK_VAT

4. Likwidacja deklaracji VAT - nowy plik JPK_VAT zamiast deklaracji VAT od połowy 2019 roku - projekt

Zapowiadana, ale jeszcze ostatecznie nie zatwierdzona zmiana jaka najprawdopodobniej czeka przedsiębiorców w 2019 roku, to likwidacji deklaracji VAT na rzecz wysyłanych co miesiąc rozszerzonych plików JPK_VAT (potocznie obecnie nazywanych jako JPK_VDEK). Pliki te obowiązują już obecnie, ale od lipca 2019 roku ich zawartość planuje się zmienić tak by wykazywać w nich również informacje dotychczas zawarte w VAT-7 czy VAT-7K. Zmiana ta łączy się również z powstaniem tzw. CRF czyli Centralnego Rejestru Faktur, do którego będą trafiać informacje na temat wystawionych przez przedsiębiorców faktur.

Przy okazji tych planowanych na lipiec 2019 zmian warto przypomnieć tym, którzy jeszcze nie korzystają z systemów księgowych dających możliwość bezpośredniej wysyłki JPK_VAT do Ministerstwa Finansów, by rozejrzeć się za takimi rozwiązaniami i dzięki temu sprostać wymaganiom nowych przepisów dotyczących kolejnej elektronizacji rozliczeń podatkowych.

Jak bezpiecznie wysłać JPK do Ministerstwa Finansów?

Wygenerowany w systemie wfirma.pl plik JPK_VAT należy dostarczyć bezpośrednio do Ministerstwa Finansów. W tym celu w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, należy zaznaczyć wygenerowany plik i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ DO MF.

Podatek VAT - jak wysłać?

5. PEF i elektroniczna faktura ustrukturyzowana - czyli faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych - zatwierdzone

W pierwszym kwartale 2019 roku zacznie funkcjonować Platforma elektronicznego fakturowania bowiem od 18 kwietnia 2019 roku wszystkie instytucje publiczne będą musiały być gotowe na przyjęcie e-faktur w postaci ustrukturyzowanej. Przedsiębiorcy natomiast będą mogli wystawiać takie e-faktury ze schematem spełniającym wymagania normy unijnej i wysyłać je za pośrednictwem systemu wfirma.pl.

Jak wystawić elektroniczną fakturę ustrukturyzowaną w systemie wfirma.pl?

E-fakturę wystawia się za pomocą zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. Wystawione w systemie wfirma.pl e-faktury VAT posiadają automatycznie zapisany format elektronicznej faktury ustrukturyzowanej.

Podatek VAT - do pobrania

Postać ustrukturyzowana faktury w formacie XML załączana jest do pliku z fakturą. Po pobraniu faktura dla użytkownika wygląda jak zwykły PDF, lecz technicznie pod plikiem znajduje się jej ustrukturyzowany format w postaci XML, pozwalający na elektroniczne przesyłanie danych wg unijnego standardu.

Podatek VAT a PEF

Rok 2019 przyniesienie zatem nie mało zmian podatkowych. Oczywiście poza wymienionymi wyżej zmianami spotkać można jeszcze liczne drobniejsze nowelizacje, zmiany w podatku VAT jak i podatku dochodowego.