Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony już w 2016 roku i obowiązywał jedynie dużych przedsiębiorców. W kolejnych latach pliki zostały wprowadzane również dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. W 2017 roku obowiązek wysyłania JPK_VAT zaczął obowiązywać małe i średnie przedsiębiorstwa, z kolei w styczniu 2018 – mikroprzedsiębiorców. To jednak nie koniec, od lipca 2018 roku przedsiębiorcy przekazują bowiem również pozostałe struktury pliku. JPK PKPIR Ministerstwo Finansów wprowadziło obecnie dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czym jest JPK_PKPIR? Kogo dotyczy, kiedy należy go przekazywać oraz co ma na celu? Odpowiedź w artykule!

JPK PKPIR od kiedy i kogo obowiązuje?

JPK_PKPIR jest to elektroniczny zbiór danych księgowych odzwierciedlający wpisy znajdujące się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. JPK_PKPIR dotyczy podatników, którzy prowadzą Księgę Przychodów i Rozchodów w formie elektronicznej, czyli za pomocą programu księgowego lub programu Microsoft Excel. Nie wszyscy jednak prowadzą księgowość w formie elektronicznej. Co więc w przypadku takich podatników? Obowiązek przekazywania JPK_PKPIR nie dotyczy podatników, którzy prowadzą KPIR w formie papierowej. Tak więc prowadząc papierową księgę, nie należy przekazywać jednolitego pliku kontrolnego PKPiR.

Jednolity Plik Kontrolny dla KPiR przekazywany jest jedynie na żądanie urzędów, np. podczas ewentualnej kontroli organów podatkowych, a nie tak jak w przypadku JPK_VAT co miesiąc.

Ważne!
JPK_PKPIR sporządzają i przekazują podatnicy, którzy prowadzą KPIR w formie elektronicznej.

Jakie informacje zawiera JPK_PKPIR?

JPK_PKPIR zawiera informacje o dokonanych transakcjach zarówno sprzedaży, jak i zakupu, które zostały wykazane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Struktura JPK_PKPIR określona została przez Ministerstwo Finansów i wyróżnia dwie sekcje: sekcję info oraz sekcję wiersz.

Sekcja info zawiera informacje obejmujące:

 • wartość spisu z natury na początek roku, 
 • wartość spisu z natury na koniec roku, 
 • razem koszty uzyskania przychodu,
 • dochód osiągnięty w roku podatkowym, 
 • data spisu z natury sporządzonego w ciągu roku, 
 • wartość spisu z natury sporządzonego w ciągu roku.

Sekcja wiersz natomiast obejmuje:

 • datę zdarzenia gospodarczego, 
 • numer dowodu księgowego, 
 • dane kontrahenta i jego adres,
 • opis zdarzenia gospodarczego,
 • wartość sprzedanych towarów i usług,
 • pozostałe przychody,
 • przychód razem,
 • zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych, 
 • koszty uboczne,
 • koszty wynagrodzeń,
 • pozostałe wydatki,
 • wydatki razem,
 • uwagi

Ważne!
Obecnie pola w JPK_PKPIR takie jak: województwo, powiat, gmina, numer domu, kod pocztowy oraz poczta wchodzące w skład adresu podmiotu nie są polami obowiązkowymi.

JPK PKPIR Ministerstwo Finansów – czyli jaki jest cel wprowadzenia JPK przez MF?

JPK PKPIR Ministerstwo Finansów wprowadziło w celu zapobiegania tworzenia się luki podatkowej i uszczelnienia systemu podatkowego oraz ograniczenia wszelkiego rodzaju audytów. Plik ma również za zadanie usprawnić kontrole podatkowe, ponieważ dostarczane pliki zawierają wiele informacji, które urzędy weryfikują na bieżąco, wykorzystując system informatyczny. Dzięki temu, czas przeprowadzanej kontroli będzie znacznie krótszy, ponieważ urzędy w szybki sposób mogą np. zweryfikować poprawność ustalonego dochodu przez podatnika.

Generowanie JPK_PKPIR w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość wygenerowania pliku JPK_PKPIR z trzech miejsc.

Aby wygenerować plik JPK PKPIR należy przejść do zakładki: STRAT » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK PKPIR.

JPK PKPIR Ministerstwo Finansów na żądanie zobowiązuje wysłać do lipca 2018 roku wszystkim podatnikomMożliwe jest także wygenerowanie pliku z zakładki: EWIDENCJE » KPIR, gdzie należy kliknąć w opcję POBIERZ JPK_PKPIR. Po kliknięciu w opcję plik zostanie zapisany na dysku komputera.

JPK PKPIR Ministerstwo Finansów, czyli kto ma obowiązek składania poszczególnych struktur JPK?

Plik JPK_PKPIR można również pobrać z poziomu szczegółów zaliczki na podatek dochodowy. W tym celu należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY, gdzie należy kliknąć w szczegóły wyliczenia zaliczki na podatek i w pojawiającym się oknie kliknąć w opcję POBIERZ JPK_PKPIR.

JPK PKPIR Ministerstwo Finansów - generowanie i wysyła w systemie wFirma.pl

Szczegółowy schemat generowania i wysyłki JPK PKPIR w systemie wFirma.pl został opisany w artykule Jednolity Plik Kontrolny dla Księgi przychodów i rozchodów - JPK PKPiR