JPK, czyli jednolity plik kontrolny obowiązuje na mocy art. 193a Ordynacji Podatkowej. Od 1 stycznia 2018 roku jego wysyłka będzie obowiązywała wszystkie podmioty gospodarcze. Czym jest JPK i jak prawidłowo go sporządzać? Odpowiedź znajduje się w artykule.

Co to jest JKP?

JPK to ewidencje oraz dokumenty księgowe za dany okres prowadzone w programach komputerowych, które w odpowiednim formacie są przekazywane w formie elektronicznej do urzędu skarbowego. W praktyce okazuje się to dużym ułatwieniem zarówno dla urzędu skarbowego, ponieważ znacznie usprawnia to czynności kontrolne, umożliwiając szybsze wyłapywanie nieprawidłowości w prowadzonych ewidencjach. W przypadkach, które nie podlegają wątpliwości możliwe będzie odstąpienie od kontroli. Dla przedsiębiorcy korzyścią będzie możliwość przeprowadzania wewnętrznych audytów, co pozwala na lepsze i skuteczniejsze monitorowanie sytuacji w przedsiębiorstwie.

Kogo obowiązuje?

Obecnie obowiązek wysyłki JPK_VAT obowiązuje małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Od 1 stycznia 2018 obowiązek JPK_VAT zacznie dotyczyć również mikroprzedsiębiorców. Natomiast z dniem 1. lipca 2018 mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą przesyłać wszystkie pliki JPK na wezwanie organów podatkowych.

Struktury JPK

Jednolity plik kontrolny składa się z siedmiu struktur, w których powinny być zebrane wszystkie dokumenty księgowe dotyczące danej sekcji:

  1. księgi rachunkowe - JPK_KR
  2. wyciąg bankowy - JPK_WB
  3. magazyn - JPK_MAG
  4. ewidencje zakupu i sprzedaży VAT - JPK_VAT
  5. faktura VAT - JPK_FA
  6. podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) - JPK_PKPIR
  7. ewidencja przychodów (ryczałt) - JPK_EWP

Wymagania techniczne związane z wysyłką JPK

Istotny jest fakt, że przedsiębiorca wysyłający JPK do urzędu skarbowego musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny. Po prawidłowym przesłaniu struktury należy pobrać UPO, które:

  • zapewnia integralność przekazanych ksiąg
  • zawiera datę i godzinę przekazania ksiąg
  • stanowi dowód doręczenia dokumentu

Błędy w wysłanych plikach JPK

W przypadku przesłania pliku JPK, w którym występują błędy bądź jeśli plik taki jest niekompletny istnieje możliwość jego skorygowania. Jeśli przedsiębiorca zaniedba dokonanie korekty urząd może nałożyć na niego karę.