Od lipca 2016 r. został wprowadzony obowiązek składania struktury  JPK - Jednolity Pliki Kontrolny dla dużych podmiotów. JPK służy weryfikacji i kontroli danych księgowych przedsiębiorców przez organy podatkowe. Obowiązek składania plików JPK będą miały obowiązek również mikroprzedsiębiorstwa od 2018 roku. To, czym dokładnie jest JPK i kto ma obowiązek wywiązywania się z jego wysyłki, dowiesz się z tego artykułu.

JPK - co to jest?

JPK - Jednolity Plik Kontrolny - jak sama nazwa wskazuje, jest to plik elektroniczny, w uniwersalnym formacie, ułatwiającym jego przetwarzanie. Plik zawiera dane księgowe przedsiębiorstwa, które zostały wprowadzone poprzez program komputerowy w danym okresie. Pliki należy dostarczać organom kontroli skarbowej za pośrednictwem platformy elektronicznej.

Struktura JPK

Występuje kilka rodzajów plików JPK. Każdy z nich bierze pod uwagę najważniejsze dokumenty księgowe. Wyróżniamy pliki JPK:

  • JPK_KR - księgi rachunkowe
  • JPK_WB - wyciąg bankowy
  • JPK_MAG - magazyn
  • JPK_VAT - ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
  • JPK_FA - faktura VAT
  • JPK_PKPiR - podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • JPK_EWP - ewidencja przychodów (ryczałt)

Jak wysyła się JPK?

Pliki JPK wysyła się za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji lub nośniku danych. Należy mieć na względzie, aby dane były odpowiednio zabezpieczone i zgodne z danymi zawartymi w księgach. Wysyłka może być zrealizowana dzięki podpisowi elektronicznemu. Dodatkowo po dokonaniu wysyłki przedsiębiorca ma możliwość pobrania UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru), dzięki któremu może być pewny, że plik został dostarczony do KAS (Kontroli Administracji Skarbowej).

JPK - dlaczego należy go wysyłać? Jakie są z tego korzyści?

Pliki JPK są wysyłane w celu weryfikacji zdarzeń gospodarczych występujących w przedsiębiorstwie. Dzięki wprowadzeniu plików JPK kontrola podatkowa będzie przeprowadzana w sposób zautomatyzowany - czyli znacznie przyspieszy procedurę. Wszelkie błędy i nieprawidłowości będą wyłapywane w sposób szybszy i bardziej efektywny. Kolejna korzyść wynikająca z JPK to sposób wykonywania kontroli podatkowej. Ponadto wysyłka JPK przyczyni się do niwelowania prowadzenia księgowości w sposób niedokładny i nieodpowiedzialny. Szybkość wykrywanych błędów będzie skutkowała przeciwdziałaniu wyłudzeniom podatkowym czy unikania zapłaty podatku. Ze względu na to, że przedsiębiorcy głównie prowadzą księgowość na programach komputerowych, forma elektroniczna przesyłania dokumentów nie powinna sprawiać problemów.

Obowiązek składania JPK - kogo dotyczy? od kiedy?

JPK zostały wprowadzone w lipcu 2016 r. i na początku obowiązywały duże przedsiębiorstwa. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek składania co miesiąc JPK_VAT dotyczy małych i średnich firm. Od stycznia 2018 r. obowiązek ten będzie również dotyczył mikro przedsiębiorców. Pozostałe rodzaje plików JPK będą wysyłane na żądanie od lipca 2018 r.

Sankcje za niezłożenie JPK

Jeśli podatnik złoży plik JPK z błędami i nie podejmie się skorygowania pomyłki, wówczas może to zostać potraktowane jako wykroczenie skarbowe, za co grozi grzywna wynosząca 20-krotność płacy minimalnej (obecnie ok. 40 tys. zł). Kara za przestępstwa skarbowe wynosi od 10 do 120 stawek dziennych (stawka dzienna może wynosić od 1/30 płacy minimalnej do 400 krotności). W przypadku wystąpienia błędu w pliku, jest możliwość jego poprawy, poprzez złożenie korekty. Warto jednak podejść do sprawy w sposób odpowiedzialny i rzetelny, aby uniknąć tego typu sytuacji.