KALKULATOR WYNAGRODZEŃ – BRUTTO / NETTO / PEŁNY KOSZT PRACODAWCY

Kalkulator wynagrodzeń przeznaczony jest do przeliczania kwoty brutto poprzez wpisanie kwoty netto należnego wynagrodzenia. Za pomocą kalkulatora można przeanalizować wszelkie obciążenia z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzenia. JAK DZIAŁA KALKULATOR WYNAGRODZEŃ?

Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń ułatwia oszacowanie wielkości obciążenia z tytułu podatku dochodowego odprowadzanego za zatrudnionego pracownika, a także wyliczenie składki ZUS za niego należne. Ponadto umożliwia określenie kwoty do wypłaty (wynagrodzenie netto). Oprócz przeliczenia brutto-netto oraz netto-brutto kalkulator szacuje łączne koszty pracodawcy dotyczące zatrudnienia. Kalkulator wynagrodzeń znajdziesz na: Kalkulator wynagrodzeń.