Przez wzgląd na fakt, że w 2014 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie, wzrosną również kary za wykroczenia skarbowe. W 2013 roku tzw. najniższa krajowa wynosiła 1600 zł brutto, w roku 2014 będzie wyższa o 80 zł, co w konsekwencji oznacza, że będzie wynosiła 1680 zł.

Kara grzywny

Grzywna jest jedną z najczęściej stosowanych kar w związku z wykroczeniami skarbowymi. Jednak jej wysokość jest uzależniona od wielu zmiennych, wśród których można wymienić:

  • dochody sprawcy,
  • możliwości zarobkowe sprawcy,
  • warunki rodzinne sprawcy,
  • sytuację majątkową sprawcy,
  • warunki osobiste sprawcy.

Jak wynika z art. 48 par. 1 k.k.s, kara grzywny co do zasady może być wymierzona w granicach od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Minimalna kara grzywny w 2014 roku będzie zatem wynosiła 168 zł, natomiast maksymalna - 33.600 zł. Dla przypomnienia - w 2013 roku wartości te kształtowały się odpowiednio na poziomie 160 zł i 32.000 zł.

Mandat za wykroczenie

Wysokość mandatu została określona w art. 48 par. 2 k.k.s. Zgodnie z jego treścią mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2014 roku maksymalnie 3360 zł (w 2013 roku 3200 zł).

Wyrok nakazowy

Zgodnie z treścią art. 48 par. 3 k.k.s. karę grzywny można wymierzyć wyrokiem nakazowym w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym kara grzywny nałożona wyrokiem nakazowym w 2014 roku może wynieść maksymalnie 16.800 zł.