Premier Donald Tusk wydał pozytywną opinię dotyczącą Kodeksy dobrych praktyk cywilnych. Został on już wprowadzony w wielu krajach Unii Europejskiej.

Kodeks dobrych praktyk cywilnych

Kodeks dobrych praktyk cywilnych ma na celu uregulowanie wszystkich procedur zachodzących w sektorze rolno-spożywczym. Procedury jego funkcjonowania opierają się na elastycznym ewaluowaniu cen. W przypadku, gdy zmniejszy się wartość produktów rolno-spożywczych, zmaleje również cena detaliczna żywności oraz na odwrót. Kodeks dobrych praktyk cywilnych może być także bazą informacji dotyczących cen produktów rolnych. Daje to nabywcom możliwość dokonania porównania narzuconych przez sieci handlowe marży. Argumentem, który skłonił rząd do przeanalizowania opcji wprowadzenia do Polski Kodeksu dobrych praktyk cywilnych było niesprawiedliwe wprowadzenie przez sieci handlowe dodatkowych należności finansowych dla dostawców żywności. Były to na przykład opłaty związane z wprowadzeniem towaru do sprzedaży bądź związane z miejscem na półce sklepowej. Aktualnie projekt został przesłany do opinii sklepom handlowym. Do terminu jego obowiązywania, kontrolą cen żywności zajmuje się Komisja Europejska w Brukseli.