Businesswomen and Businessman Team on whiteNadrzędnym celem polskich biur informacji jest tworzenie historii kredytowej wszystkich podmiotów prywatnych i gospodarczych. Dzięki nim sektor bankowy może prześledzić, czy jego potencjalny kredytobiorca jest rzetelny i - co najważniejsze - wypłacalny. 

  Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej BIK jest infrastrukturalnym przedsiębiorstwem, działającym na rzecz instytucji ponoszących ryzyko finansowe, instytucji finansowych pozabankowych, banków oraz ich klientów. Pełni funkcję archiwizatora informacji o długach, jak też innych informacji, pochodzących z dostępnych zbiorów prywatnych i publicznych. Najbliższymi sojusznikami BIK w oczywisty sposób są banki oraz Związek Banków Polskich, ale współpraca rozwijana jest również z innymi organizacjami samorządowymi, firmami sektora finansowego, organizacjami konsumenckimi oraz organami administracji państwowej.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zbiera, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców. Funkcjonuje na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 50, poz.424), która zastępuje ustawę z 14 lutego 2003 roku. Jako jedyne biuro informacji gospodarczej w Polsce ma dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich. Posiada również własny Rejestr Dłużników. Dzięki tym zasobom oferuje właścicielom firm narzędzia do weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów oraz wspiera ich w odzyskiwaniu zaległych wierzytelności.

Biuro Informacji Kredytowej Dla Firm

Produkty BIK4Company mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie, jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji zarówno kredytowych w sektorze bankowym, jak i biznesowych w sektorze przedsiębiorstw. Dlatego właśnie, głównie wykorzystywany jest przez:

  • instytucje finansowe,
  • instytucje samorządowe,
  • instytucje rządowe,
  • podmioty gospodarcze.

Informacje zawarte w BIK4Company oparte są na wskaźnikach finansowych, które określają sytuację finansową podmiotów gospodarczych takich jak: sprawność działania, zadłużenie, płynność, rentowność oraz zyskowność.

Zobacz też:

pensja brutto netto