Postępowanie sądowe nie jest bezpłatne i w celu podjęcia czynności sądowych strona ma obowiązek uiszczenia opłaty względem organu sądowego. Koszt złożenia pozwu uzależniony jest od trybu postępowania w jakim roszczenie będzie dochodzone.

Koszt złożenia pozwu - zwykłe postępowanie sądowe

W tym trybie dochodzenia roszczeń koszt złożenia pozwu zależy od wartości przedmiotu sporu - wynosi 5 % wskazanej wartości.

Złożenie pozwu w postępowaniu nakazowym

Opłata za złożenie pozwu w postępowaniu nakazowym stanowi ¼ opłaty stosunkowej tzn. ¼ opłaty w zwykłym postępowaniu sądowym.

Postępowanie uproszczone a koszt złożenia pozwu

W trybie postępowania uproszczonego rozpatrywane są wszystkie sprawy, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 10.000 zł. Koszt złożenia pozwu zależy od wartości przedmiotu sporu, ale nie jest określony procentowo a stawkowo. Zatem opłata sądowa wynosi:

  • 30 zł , jeżeli wartość spornej kwoty nie przekracza 2 000 zł,

  • 100 zł, jeżeli wartość spornej kwoty oscyluje w granicach 2 000 zł - 5 000 zł,

  • 250 zł jeżeli wartość spornej kwoty wynosi w granicach 5 000 - 7 500 zł,

  • 300 zł jeżeli wartość spornej kwoty jest wyższa niż 7 500 zł.

Elektroniczne postępowanie sądowe a opłaty

Opłaty w e-sądzie uzależnione są od wartością dochodzonego w pozwie roszczenia pieniężnego i wynoszą 1,25 % wartości przedmiotu sporu (jest to 1/4 opłaty sądowej, która jest naliczana od 5% wartości przedmiotu sporu). Nie mogą być mniejsze niż 30 złotych. Dodatkowo dolicza się 1% prowizji pobieranej przez e-Card. Zobacz też:

świadczenia socjalne dofinansowanie pfron e deklaracje mf