Zamierzasz egzekwować swoje należności? Decydujesz się na współpracę z firmą windykacyjną? Musisz zdawać sobie sprawę, że usługa taka wiąże się z dodatkowymi kosztami. Warto postarać się o możliwość obciążenia nimi dłużnika – jeśli zadbasz o to jeszcze przed rozpoczęciem postępowań, możesz odzyskać wydane pieniądze.

Kto ponosi koszty windykacji?

Problem z nieuregulowanymi fakturami zazwyczaj pojawia się w małych i średnich przedsiębiorstwach, gdzie nie są zatrudniani specjaliści zajmujący się windykacją. W takiej sytuacji przedsiębiorcy często decydują się na korzystanie z usług zewnętrznych firm windykacyjnych – niestety niesie za sobą koszty, a obowiązek ich pokrycia spoczywa na wierzycielu. Bywa, że dla małych firm opłaty te okazują się wyjątkowo wysokie, a ich uregulowanie wręcz niemożliwe – wówczas warto postarać się o obciążenie nimi dłużnika.

Obciążenie dłużnika opłatami windykacyjnymi – jakie są zasady prawne?

Według obowiązującej w prawie cywilnym zasady swobody umów, istnieje możliwość obciążenia dłużnika kosztami windykacji. W tym celu na umowie zawieranej pomiędzy podmiotami dokonującymi transakcji należy zamieścić odpowiedni zapis. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności przedsiębiorca ma prawo wezwać dłużnika do poniesienia kosztów za windykację przeprowadzoną przez zewnętrzną firmę – należy jednak pamiętać, że warunki związane z przyszłą windykacją trzeba określić już na etapie tworzenia umowy. Zobacz też:

kalkulator netto