Wiele przedsiębiorstw mających problemy z utrzymaniem płynności finansowej nie ma możliwości uzyskania kredytu w banku. Z pomocą przychodzi kredyt kupiecki. Sprawdź, czym jest i kiedy można go pozyskać!

kredyt kupiecki

Kredyt kupiecki

Kredyt kupiecki polega na odroczeniu terminu płatności przy zakupie towarów na termin uzgodniony wcześniej ze sprzedawcą. Dla kupujących jest to pomocne w przypadku chwilowych problemów z płynnością lub zbyt małymi środkami własnymi na zakup potrzebnej liczby towarów. W przypadku sprzedawców jest to instrument pozwalający na zwiększenie sprzedaży i zysków poprzez zjednywanie sobie przedsiębiorców niemających wystarczających środków na pokrycie należności za nabyty towar.

Formy i metody udzielania kredytów kupieckich

Kredyty kupieckie udzielane są według dwóch metod, w zależności od podejścia do klienta:

  • podejście systemowe: metoda ta charakteryzuje podziałem klientów na grupy według danych kryteriów, zgodnie z którym przydzielani są do odpowiednich grup ze względu na warunki udzielanego kredytu,
  • podejście indywidualne: w metodzie tej sytuacja każdego klienta jest rozpatrywana osobno. Sprawdza się wiarygodność kredytową kontrahenta i na podstawie tych danych przygotowywana jest indywidualna oferta kredytowa.

Kredyt kupiecki - odsetki

Sprzedawca udzielający kredytu kupieckiego ma szansę na zwiększenie swoich dochodów oraz zyskanie na atrakcyjności w oczach klientów. Należy jednak pamiętać, że sprzedaż towaru z odroczeniem płatności może nieść za sobą pewne niedogodności. Jeśli przedsiębiorca nie posiada wystarczających środków na wypadek opóźnienia regulowania zobowiązań przez nabywców sam może popaść w kłopoty finansowe.

Często zdarza się, że nabywcy mają możliwość wyboru czy chcą uregulować płatność natychmiast czy też odroczyć termin płatności w zamian za dodatkowo płatne odsetki od kredytu kupieckiego.

Uzyskanie kredytu kupieckiego

Kredyt kupiecki można uzyskać jeśli zawarta zostanie odpowiednia umowa lub faktura posiada odpowiednią adnotację. Korzyścią dla udzielającego kredytu kupieckiego są odsetki płacone przez jego nabywcę. Kredyt kupiecki, w przeciwieństwie do kredytu bankowego, nie wiąże się ze skomplikowaną procedurą dlatego też jest formą finansowania, która jest często wybierana przez przedsiębiorców.

Kredyt kupiecki - ubezpieczenie

Przedsiębiorcy udzielający kredytu kupieckiego mają możliwość wykupienia polisy ubezpieczeniowej, która obejmuje należność wraz z odsetkami z tytułu świadczonych usług czy sprzedaży towarów. Polisa może być wykupiona zarówno w przypadku transakcji z krajowym jak i zagranicznym kontrahentem. Polisa przewiduje maksymalny okres uiszczenia opłaty, jeśli nabywca spóźni się z uregulowaniem należności może dojść do likwidacji szkody. Składkę oblicza się w oparciu o ocenę ryzyka oraz indywidualnie ustalone limity kredytowe wynikające z umowy.

Zobacz też:

płaca brutto netto