Lista płac to dokument księgowy, stosowany w rachunkowości i urzeczywistniający naliczenie wypłat dla pracowników, wraz ze wszystkimi obowiązującymi składkami płaconymi zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. W jaki sposób poprawnie ją sporządzić? Lista płac jest także punktem wyjścia do należytego stworzenia deklaracji podatkowej oraz dokumentów ubezpieczeniowych, służy także należytemu zaksięgowaniu płac. Sporządzana jest zazwyczaj co miesiąc, gdyż tak najczęściej nalicza się wypłaty wynagrodzeń. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów, lista płac dla poszczególnych pracowników musi zawierać:
 • nazwę pracodawcy
 • zapisy o ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu przez pracownika
 • oznaczenie lub nazwę listy płac
 • zapisy o przyznanych prowizjach dla pracownika
 • zapisy o przyznanych premiach dla pracownika
 • podpisy osoby sporządzającej i akceptującej
 • zapisy o przyznanych nagrodach dla pracownika
 • datę sporządzenia
 • zapisy o wysokości odprowadzonych składek ZUS-owskich w danym miesiącu
 • zapisy o wynagrodzeniu netto i brutto za dany miesiąc
 • wykaz nadgodzin pracownika
 • miesiąc, którego dotyczy
 • nr stron
 • zapisy o wysokości odprowadzonej zaliczki na pit w danym miesiącu
 • zapisy o wysokości podstawy wymiaru o odliczania składek i podatku
 • zapisy o zwolnieniach L4 za dany miesiąc zgłoszonych przez pracownika
 • dane pracownika, takie jak imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres
Jeżeli zakład zatrudnia dużą ilość osób, z reguły „lista płac” obrazuje dane zbiorcze o wysokości wypłaconych wynagrodzeń, wysokość uiszczonych składek, o wysokości uiszczonej zaliczki do urzędu skarbowego, natomiast dane, które dotyczą poszczególnych pracowników przedstawiane są w indywidualnych 'kartach przychodów'.