Minister finansów Mateusz Szczurek namawia do składania deklaracji podatkowych PIT przez Internet. Przekonuje, że jest to metoda tania i wygodna dla płatników oraz podatników. Wszelkie niezbędne instrukcje oraz gotowe formularze znajdują się na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.

Składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną jest bardzo proste, szybkie i bezpieczne. Dla podatników to rozwiązanie wygodne, podobne jak dla Urzędów Skarbowych w całej Polsce - wydaje się, że właśnie dlatego na stronie resortu finansów pojawił się apel jego szefa. Oto lista deklaracji i informacji podatkowych, które można złożyć przez Internet: PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFR-3R, PIT-40.

Dla tych, którzy posiadają jakieś pytania związane z deklaracjami online, ministerstwo uruchamia dyżur telefoniczny pod numerem 22 694 50 22, czynny 28 stycznia. Zdecydowanie szybciej można otrzymać odpowiedź przy pomocy formularza na stronie www.szybkipit.pl.

Przeczytaj pełne brzmienie listu otwartego ministra Mateusza Szczurka:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że rok 2014 jest szóstym rokiem, w którym można składać do urzędów skarbowych dokumenty (informacje, deklaracje, zeznania podatkowe) w formie elektronicznej. To wygodna, a przede wszystkim tania metoda nie tylko dla podatników, ale też dla płatników, zwłaszcza zatrudniających dużą liczbę pracowników. Nie dziwi więc fakt, że z roku na rok staje się ona coraz bardziej popularna.

Dlatego też pragnę zachęcić Państwa jako płatników podatku dochodowego od osób fizycznych do składania deklaracji i informacji dotyczących wszystkich pracowników w formie elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu za pośrednictwem strony www.e-deklaracje.gov.pl.

Oferta kierowana do Państwa to najprostszy i najszybszy sposób złożenia drogą elektroniczną wszelkich dokumentów do urzędów skarbowych całego kraju. Użytkownicy systemu mają możliwość wywiązania się z obowiązku składania informacji podatkowych bez konieczności przygotowania papierowych formularzy, ich kopertowania i wysyłania do właściwych naczelników urzędów skarbowych. Korzystanie z elektronicznej usługi przesyłania deklaracji podatkowych umożliwia nie tylko weryfikację kompletności dokumentów, ale również badanie poprawności składanych danych w szerokim zakresie. W tej formie mogą też być składane korekty deklaracji.

O zaletach systemu e-Deklaracje niech świadczy fakt, że w samym tylko 2013 r. wpłynęło drogą elektroniczną ponad 17 milionów dokumentów przesyłanych przez podatników i płatników.

Mateusz Szczurek, Minister Finansów